Politiek nieuws


Plaatsing  
 
19-04-2014  

CDA en windvaan D66 wijzen uitnodiging LAS af

 

Aan de raad van Almelo en de heer B. Meulman.


Almelo, 19 april 2014.


Wij hebben kennis genomen van het feit dat het CDA en D66 niet van onze uitnodiging om dinsdagavond 22 april na de raad bijeen te komen gebruik wensen te maken. Dat weerhoudt ons er niet van om consistent mee te blijven denken aan het proces om zo spoedig mogelijk tot een nieuw college te komen.

Wij willen wel blijven bewaken dat het proces zo transparant mogelijk verloopt. We hebben de uitnodiging van de ‘formateur’ de heer Meulman ontvangen om in een gesloten enveloppe voor woensdag 12.00 uur onze voorkeuren kenbaar te willen maken wat betreft de samenstelling van een nieuw college, inclusief alternatieven. Het feit dat dit in gesloten enveloppen dient te gebeuren, die in slechts een kleine groep vertrouwelijk worden geopend, draagt onzes inziens alles behalve bij aan transparantie.

Wij hebben geen enkele aanleiding om aan de integriteit van de heer Meulman te twijfelen. Wij vinden echter wel dat het voorgestelde proces tot speculaties kán leiden, omdat het proces niet volledig controleerbaar in het openbaar geschiedt. Alleen al het voorkomen van onnodige onzekerheden is voor ons reden om u als raad en ‘formateur’ te adviseren te kiezen voor een volledig open en transparant proces door gewoon in het openbaar uit te spreken waar de voorkeur van alle partijen in eerste instantie naar uitgaat. Daar is niets op tegen, omdat het hier niet over personen gaat, maar over partijen.

Wij hebben in een eerder schrijven aan uw raad vorige week al onderbouwd waarom wij tot een voorkeur komen een eerste nadere verkenning aan te willen gaan met het CDA, D66 en de SP. Daarin blijven we uiteraard consistent. De heer Meulman, die deze brief aan de raad mede ontvangt, kan deze brief beschouwen als onze bijdrage aan het uitspreken van een eerste voorkeur, die wij dus in het openbaar uitspreken. Alternatieven kunnen uiteraard gaande de rit bespreekbaar worden. Wat ons betreft is het daarbij wel een voorwaarde dat de samenstelling van het college zoveel mogelijk een duidelijke afspiegeling wordt van wat de Almelose kiezer te kennen heeft gegeven.

Namens de fractie van LAS
Gijs Stork, fractievoorzitter

Archief
Terug naar vorige pagina