Politiek nieuws


Plaatsing  
 
15-04-2014  

Code oranje, Almelo onder verscherpt toezicht


Fotobewerking: Tony Cassese - www.almeloanders.nl
 

ZWOLLE/ALMELO – De gemeente Almelo heeft nog steeds de financiën, het gemeentearchief en ruimtelijke ordening niet in orde. De financiën is al een probleem sinds eind 2012 toen de provincie Overijssel de gemeente met code rood dreigde oftewel voortdurend verscherpt toezicht (curatele). Door extra bezuinigingen en lastenverhogingen kon dat worden afgewend.
Het gemeentearchief is ook al enige jaren niet in orde. Daar komt bij dat ondanks de problematiek, de functie van gemeentearchivaris overbodig werd verklaard. Dit werd ‘ingegeven’ wegens onmin tussen de archivaris en zijn meerdere. Deze beschuldigde de archivaris van teveel internetten in de tijd van de baas. De archivaris zou daarop zijn meerdere hebben bedreigd maar dat werd in meerdere rechtszaken naar het rijk der fabelen verwezen, ondanks dat de gemeente het recherchebureau Hoffmann inschakelde. De archivaris zit sindsdien thuis maar wordt wel betaald.
Ook bij de afdeling ruimtelijke ordening zit het nog steeds niet ‘snor’. De gemeente kampt nog steeds met achterstanden qua actualisering en ook bij dat actualiseren gaat het nog wel eens mis en dat leidt tot vele rechtszaken.
Zo lang de gemeente die zaken niet onder controle heeft, blijft de provincie verscherpt toekijken en geldt code oranje, zo meldde de provincie Overijssel en wees daarbij ook nog eens op de financiële risico’s die de gemeente nog loopt in de grondposities. Het demissionaire college van B&W maakte onlangs bekend dat waarschijnlijk ook het laatste deel van Waterrijk moet worden afgeschreven en daarmee is ruim 30 miljoen euro gemoeid. Ook hier zal de de burger uiteindelijk het gelag betalen. De provincie meldt tevens dat de stad ook grote risico's loopt in het sociale domein, zoals de zorgtaken die door het Rijk per 1 januari 2015 worden overgeheveld naar gemeenten.
Een ander punt betreft de detailhandelsvisie en mag de gemeenteraad zich aanrekenen. De lichtzinnige aanpassing t.b.v. nieuwbouw voor een voetbalstadion en het 'vrijgeven'van de detailhandel aan de Woonboulevard was daarvoor de aanleiding. Het college adviseerde de gemeenteraad dat niet te doen maar o.a.v. de VVD en D66 deed de raad dat toch. Inmiddels is dat besluit teruggedraaid en is dat weer volgens de lijn van de provincie. De gemeenteraad stelde met het eerdere besluit wel een provinciale subsidie van zo'n 9 miljoen euro voor revitalisering van de binnenstad in de waagschaal.

Archief
Terug naar vorige pagina