Politiek nieuws


Plaatsing  
 
11-04-2014  

Raad wil 1,5 miljoen reserveren voor zorg

 

ALMELO – Een van de zaken waar in de komende raadsperiode van vier jaar extra aandacht voor is, wordt de zorg. Gemeenten krijgen per 1 januari 2015 meer zorgtaken op hun bordje die nu nog onder het Rijk vallen. Die overheveling van taken gaat gepaard met flinke bezuinigingen. Omdat wordt verwacht dat dit tot tegenvallers gaat leiden, wil de nieuwe gemeenteraad nu al vastleggen dat het nog te formeren college van B&W jaarlijks 1,5 miljoen euro reserveert.

Tegelijkertijd gaan steeds meer geluiden op om die overheveling van zorgtaken uit te stellen. Zelfs oud- minister André Rouvoet, voorzitter van van brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, riep vandaag het kabinet op om de overheveling van langdurige zorg uit te stellen.
 

Archief
Terug naar vorige pagina