Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-04-2014  

B&W besluiten d.d. 1 april 2014

 

ALMELO - De gemeente Almelo heeft een intentieovereenkomst gesloten met het stichtingsbestuur van de Yunus Emre moskee om te komen tot nieuwbouw op het braakliggende Bellavistagebied. Voor het plan is een bestemmingsplanwijziging nodig. De koopsom van het terrein van 5.832 m2 bedraagt circa 484.000 euro.


B&W besluitenlijst dinsdag 1 april 2014
B&W besluit: Inperken LPG-verkoop Vriezenveenseweg
Raadsvoorstel: Inperken LPG-verkoop Vriezenveenseweg
Bijlage: Inperken LPG-verkoop Vriezenveenseweg
B&W besluit: Formaliseren prestatieafspraak Beter Wonen
Provinciale verlenging prestatieafspraak Beter Wonen
Bijlage: verlenging prestatieafspraak Beter Wonen
B&W besluit: subsidie 2014 adviescommissie woningbouw
Bijlage: subsidie 2014 adviescommissie woningbouw
B&W besluit: Ontwikkelingsovereenkomst Bellavistagebied
Ontwikkelingsovereenkomst Bellavistagebied
Overeenkomst gemeente en moskeebestuur (versie 1)
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment

Archief
Terug naar vorige pagina