Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-04-2014  

Wetgeving wordt wegwerpartikel zegt RvS


Koffieshop Jemig de Pemig Mozes Kriebel werd vorig jaar augustus 4 weken sluiting opgelegd omdat het 2 minderjarigen had binnengelaten.
Koffieshops zijn wettelijk verplicht om bezoekers op leeftijd te controleren.
Zij zijn ook winkels, slijterijen en horecabedrijven verplicht te controleren op de leeftijd van 18 jaar bij verkoop van alcohol.
 

DEN HAAG/ALMELO – De Raad van State uit in haar jaarrapport stevige kritiek op de wetgevers (kabinet en parlement). “De politieke dynamiek van de afgelopen jaren krijgt wetgeving een onevenwichtig karakter en worden budgettaire overwegingen gebruikt als primaire motivering voor ingrijpende voorstellen”, aldus de Raad. Ook schrijft de RvS in haar jaarrapport: “Uit het oogpunt van de democratische rechtsstaat kunnen bepaalde beslissingen niet alléén uit budgettaire overwegingen worden gemotiveerd.”
De RvS adviseert dan ook terughoudendheid met het maken van ‘nieuwe regels’ en dat alleen te doen indien wetgeving niet meer deugt en is achterhaald. In 2013 heeft de Raad van State 442 adviezen over wetgeving afgegeven. Daarvan kregen er 32 een zogenoemd 'zwaar dictum', dat wil zeggen 'ingrijpende kritiek'. De afdeling bestuursrechtspraak deed vorig jaar 14.200 zaken af.

<< Hetzelfde doet zich ook voor op lokaal niveau. Werd in Almelo t.a.v. koffieshops jaren geleden bepaald dat dit stichtingen moesten zijn om direct belang van personen uit te sluiten, nu wil burgemeester Hermans-Vloedbeld dat juist omkeren in een natuurlijke persoon als vergunninghouder omdat deze beter juridisch aanspreekbaar zou zijn bij misstanden. Laat nu partijgenoot en staatssecretaris van veiligheid en justitie Fred Teeven juist het plan hebben om er verenigingen van te maken met een maximum aantal leden!
Het aantal koffieshops staat in Almelo niet ter discussie volgens de burgemeester. Ook geeft zij de twee koffieshops ruim de tijd om de stichtingen om te vormen.
Of de motivatie van de burgemeester stand houdt is de vraag, omdat ook stichtingen en verenigingen juridische rechtspersonen zijn in het kader van de wet. Wordt ongetwijfeld vervolgd in een procedure bij de bestuursrechter!

Archief
Terug naar vorige pagina