Politiek nieuws


Plaatsing  
 
24-03-2014  

LAS reageert op woorden burgemeester Hermans

 

In de media wordt na de bekendmaking van Lokaal Almelo Samen (LAS), het samengaan als één fractie in de gemeenteraad door Almelooooo, ALA en BBA, de indruk gewekt dat de kiezer achteraf bedrogen wordt. Het tegendeel is waar. LAS benadrukt juist het belang van de kracht van samenwerking door lokale partijen. Dit was 1 van de grote wensen van de inwoners van Almelo waaraan wij nu hebben voldaan. De standpunten van elke partij blijven kaarsrecht overeind staan. Het doel van 1 fractie in de gemeenteraad is dat over gezamenlijke standpunten sneller overeenstemming kan worden bereikt en dat over de verschillen inhoudelijk goede discussies ontstaan. Elke partij blijft haar (oorspronkelijke) eigen identiteit behouden binnen LAS. Zoals landelijk al vele malen besproken is, telt Almelo met 14 partijen de meeste fracties. Samenwerken, participeren en elkaar tegemoet komen vinden wij van groot belang.

Verbijsterend is de opmerking van burgemeester Hermans die haar mening uit in de media dat het samengaan in 1 fractie nog voor de definitieve verkiezingsuitslag bekend was gemaakt. Dit is formeel wel juist, echter de definitieve uitslag was informeel al eerder bij de lijsttrekkers bekend . Daarna hebben wij gekeken naar de mogelijkheden. LAS vindt dat de burgemeester neutraliteit dient uit te stralen en zich niet moet bezighouden met het plaatsen van suggestieve opmerkingen in de media. De informele definitieve uitslag was juist de reden voor een informatief gesprek tussen de partijen. De inhoud en overeenkomsten in het verkiezingsprogramma, de wil van de inwoners voor lokale samenwerking en de juiste klik tussen de partijen hebben hierin de doorslag gegeven. Wij hebben besloten op basis van inhoud. Daar heeft een neutrale burgemeester geen uitlatingen in het openbaar over te doen.

Het is onzes inziens alleen maar goed en sterk voor de besluitvorming en ten behoeve van de kiezers dat lokale partijen de krachten bundelen, zodat in 4 jaar slagvaardiger besluiten genomen kunnen worden. Er is dus absoluut geen sprake van kiezersbedrog. Het tegenovergestelde is waar. Er zijn voor de inwoners, met een slagvaardiger en breder gedragen lokale fractie, dat is het doel van LAS.

Fractie LAS
(BBA, ALA en Almelooooo, samen doen!)

Naschrift redactie:
Lees ook:
Kiezersbedrog

 

Archief
Terug naar vorige pagina