Politiek nieuws


Plaatsing  
 
19-03-2014  

B&W besluiten d.d. 18 maart 2014

 


B&W besluitenlijst 18 maart 2014
B&W besluit: afwijzen nadeelcompensatie Verd. Spoor
B&W besluit: Subsidie Stadsmusical 100 jaar Almelo
Raadsbrief: Subsidie Stadsmusical 100 jaar Almelo
B&W besluit: Aanvraag EFRO-subsidie Waterboulevard
B&W besluit: Vastgestelde subsidie SPOA 2012
Bijlage: Vastgestelde subsidie SPOA 2012
B&W besluit: Krediet kleinmateriaal buitensport
B&W besluit: Verantwoording subsidie Theaterhotel
Raadsbrief: Verantwoording subsidie Theaterhotel
B&W besluit: Aankoop grond voor Gravenruiters
B&W besluit: Aanvraag afzinken boot in Leemslagenplas
B&W besluit: Betaling frictiekosten Soweco
B&W besluit: Verlengen termijn Cie. Bezwaar Soc. Zaken
B&W besluit: Motie GroenLinks, inzet lokale bedrijven
Raadsbrief: antwoord motie GrLinks, inzet lokale bedrijven
B&W besluit: Openbaar, ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: bestuursdeal Ontwikkel Agenda Netwerkstad
Raadsbrief: bestuursdeal Ontwikkel Agenda Netwerkstad

Archief
Terug naar vorige pagina