Politiek nieuws


Plaatsing  
 
17-03-2014  

Nekt fusiedwang gemeente Sv DRC 2012 ?

 

ALMELO – Een besparingsbesluit uit 2005 om het sportcomplex ’t Maatveld te willen sluiten is de aanleiding tot de door de gemeente afgedwongen fusie tussen Sv Rietvogels en DVO’71. Almelo’s kleinste voetbalclub DVO speelde sinds jaar en dag op ’t Maatveld ver van de stad en werd daarom nooit groot omdat een jeugdafdeling daardoor nooit van de grond kwam. De club moest van de gemeente naar sportcomplex De Riet maar kreeg daar geen eigen onderkomen. Samenwerken of fuseren met Sv Rietvogels was het credo uit het gemeentehuis. Pakte voormalig wethouder Reinier van Broekhoven dat nog met fluwelen handschoen aan, zijn opvolger Jan van Marle pakte rigoureus door, door in 2011 DVO’71 voor het blok te zetten middels het opzeggen van de huur op ’t Maatveld.
Lange jaren van overleg tussen beide clubs hadden het ledental al onder druk gezet, moe van dit alles vertrokken leden naar andere clubs en vooral bij Rietvogels zakte de kwaliteit van het bestuur, waardoor ook financiële problemen ontstonden en het ontdekken van een wietplantage in de zomerstop in 2011 in een voormalige oude schuur van de gemeente op het door Rietvogels gehuurde complex voor nog grotere problemen en kosten zorgde. Wie de dader(s) is bleef tot dusverre onopgehelderd.
Uiteindelijk werd onder druk van de gemeente, met behulp van externe bemiddelaars, toch aangestuurd op een fusie. Het bestuur van DVO trok herhaaldelijk aan de bel bij Van Marle over de schuldenberg van Rietvogels maar kreeg daar geen gehoor. Met behulp van een geoormerkte accommodatiesubsidie werden vier kleedkamers opgeknapt en kreeg de kantine een nieuw dak maar de gepresenteerde schuldenlast bij de fusie bleek achteraf veel groter en ook het ledental werd geen één plus één is twee, zo meldde de club aan de politiek. De opbrengst voor het oude clubgebouwtje van DVO bleek niet voldoende om de ‘lijken uit de kast’ te betalen, zo bleek pas achteraf.
Inmiddels bijna twee jaar verder is het ledental weer groeiende, vooral bij de jeugd. Sinds september jl. is dat met ruim 40 gestegen, zo meldt de website van Sv DRC 2012. Ook wil men starten met 45+ voetbal en vrouwenvoetbal waarvoor voldoende aanmeldingen binnen zijn om in september te kunnen starten.
Volgens het bestuur is een ‘break even’ bereikt en wordt er marginaal afgelost op de schulden. Dat gaat in feite te langzaam waardoor schuldeisers lang moeten wachten om hun openstaande posten te kunnen incasseren, maar dat is altijd nog zekerder dan een faillissement. De club wendde zich eind vorig jaar tot wethouder van sport Jan van Marle om een lening, zodat de schuld gesaneerd kan worden en de lening over meerdere jaren afgelost kan worden. Tot dusverre gaf Van Marle echter geen krimp. Onlangs werden ook de fractievoorzitters vertrouwelijk aangeschreven. Maar als het bij de politiek ligt, blijft er weinig vertrouwelijk, zo is gebleken. Of het de wethouder van sport allemaal deert? Publiek geheim is dat de gemeente graag Avc Heracles wil verhuizen om dat complex te gelde te maken voor woningbouw, iets wat op De Riet niet kan vanwege de vuilnisbelt onder het sportcomplex. Avc Heracles heeft ruimtenood maar kreeg al eens te horen dat het de wedstrijden maar moest afwerken op De Riet. Net zoals soft- en honkbalclub De Uitsmijters eerder al het advies van Van Marle kreeg om het vizier op Hengelo te richten. De Uitsmijters zitten nog steeds op ’t Maatveld waar inmiddels de voormalige behuizing van DVO en de opleiding van de talenten van Heracles Almelo zijn gesloopt. Die beoogde bezuiniging uit 2005 bedroeg nog geen 50.000 euro. Een bedrag dat DRC goed uit zou komen in de vorm van een hypotheek op de opstallen die vrij van schuld zijn. Maar net zoals bij ‘grote broer’ Heracles Almelo is er geen bank die een hypotheek wil verstrekken.
Daar komt bij dat een deel van de politiek eigenlijk 5 voetbalclubs in Almelo wel genoeg vindt. Dat lijkt een voorbode op toekomstig sportbeleid en meer afgedwongen fusies in de Almelose voetbalwereld. Interessant in deze de nieuw ontstane situatie op sportcomplex Ossenkoppelerhoek waar na afzien van nieuwbouw voor een groter voetbalstadion voor Heracles Almelo, de totale herschikking van de baan is. Één miljoen euro is daarvoor nu het maximale budget maar wethouder Van Marle zou daar graag nog wel iets van over willen houden. Op De Riet heeft men gezien hoe het niet moet en dat mag de gemeente zich aantrekken. Het antwoord is aan de politiek of men Sv DRC hierin wil betrekken en er alsnog een hypothecaire lening vrij kan komen. Mede omdat het qua ledental in de aandachtwijk De Riet juist de goede kant opgaat!

Archief
Terug naar vorige pagina