Politiek nieuws


Plaatsing  
 
12-03-2014  

B&W besluiten d.d. 11 maart 2014

 


B&W besluitenlijst d.d. 11 maart 2014
B&W besluit: Formaliseren nieuwe plankaart centrumgebied
Bijlage: Formaliseren nieuwe plankaart centrumgebied
B&W besluit: Marktconsultatie parkeerbeheer
B&W besluit: Herziene subsidieaanvraag Duurzaam Veilig
Bijlage: Herziene subsidieaanvraag Duurzaam Veilig
B&W besluit: Ontwikkeling Noordflank (v/h Waterrijk)
Bijlage: Ontwikkeling Noordflank (v/h Waterrijk)
B&W besluit: verschuiven bouwvlak Nieuwe Gravenweg 3
Bijlage: verschuiven bouwvlak Nieuwe Gravenweg 3
B&W besluit: Uitbreiding Fa. Kolenbrander Gr. Bavenkelsweg
Raadsbrief: Uitbreiding Fa. Kolenbrander Gr. Bavenkelsweg
Bijlage: Uitbreiding Fa. Kolenbrander Gr. Bavenkelsweg
B&W besluit: Opheffen hondenuitlaatstrook Acaciaplein
Bijlage: Opheffen hondenuitlaatstrook Acaciaplein
B&W besluit: Raadsvragen verstrekken dig. gegevens WWB
Bijlage: Raadsvragen verstrekken digitale gegevens WWB
B&W besluit: Programma vergunningverlening T & H
Raadsbrief: Programma vergunningverlening T & H
Bijlage: Programma vergunningverlening T & H
B&W besluit: Inzetprocedure Netwerk RUD Twente
Int. Inzetprocedure Netwerk RUD Twente
Int2. schema inzetprocedure Netwerk RUD Twente
Int.3 profielformulier Netwerk RUD Twente
Bijlage: Inzetprocedure Netwerk RUD Twente
B&W besluit: Verhogen vergoeding commissie bezwaren
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: t.a.v. faillissement RealWork
Raadsbrief: t.a.v. faillissement RealWork

Archief
Terug naar vorige pagina