Politiek nieuws


Plaatsing  
 
23-09-2008  

VVD: Vragen over Overijsselse Ombudsman

 

Kort verslag presentatie Overijsselse Ombudsman op maandag 25 augustus 2008.

Onlangs heeft de Overijsselse Ombudsman op een Rotary-bijeenkomst een voordracht gehouden over het klachtrecht. Naar aanleiding van vragen over de situatie in Almelo liet de Ombudsman weten dat de gemeente Almelo het klachtrecht organisatorisch - in vergelijking met andere gemeenten - niet goed op orde heeft.

Naar aanleiding hiervan is de Overijsselse Ombudsman (Mr. A. Lunenborg) gevraagd een presentatie te houden voor onze fractie.
De Overijsselse Ombudsman benadrukte dat de affiniteit van een gemeente met het klachtrecht goed kan worden afgemeten aan de wijze waarop die in de gemeente is verankerd, dat wil zeggen hoog of laag in de organisatie. In de gemeente Almelo is dat laag. De klachtencoördinator van de gemeente Almelo heeft nauwelijks een positie op dat punt. Dat brengt deze functionaris in een zeer moeilijke positie ten opzicht van de voor het klachtrecht gemandateerde afdelingschefs. Vaak ook krijgt deze functionaris niet eens de afdoening te zien.
Ook blijkt dat de afdelingschefs vaak niet op de hoogte zijn van de eisen die de Algemene wet bestuursrecht stelt aan de afdoening van klachten, zowel de interne- als de externe.
In andere gemeenten worden afdelingschefs periodiek door de klachtcoördinator geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot het klachtrecht en de jurisprudentie daarop van de Nationale Ombudsman.
De Overijsselse Ombudsman benadrukte het klachtrecht alleen dan goed uit de verf kan komen als de leiding, dus het College dit ook echt wil. Dat betekent dat zij het klachtrecht hoog in de organisatie opneemt, op die wijze zullen ook afdelingschefs zich daarna richten.
Nu er geen controle van boven is, zullen afdelingschefs eerder geneigd zijn klachten weg te poetsen. Mogelijk is dat ook de reden dat er relatief zo weinig klachten uit Almelo komen. Maar de klachten die wel door de Overijsselse Ombudsman zijn ontvangen en behandeld, geven over het algemeen een negatief beeld van de affiniteit met het klachtrecht en van een laag kennisniveau op dit gebied.

Wat ook gemist wordt is een jaarverslag klachten. Van veel gemeenten ontvangt de Overijsselse Ombudsman een dergelijk jaarverslag wel. (Het gaat dan om alle ontvangen klachten, zowel de interne- als de externe en wel per afdeling gesplitst en wat daarmee is gebeurd.)

Archief
Terug naar vorige pagina