Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-09-2008  

CDA: Vragen over XL Businesspark

 

Vragen van het CDA

Bedrijvigheid XL Businesspark

Komend vanaf de A 35 is duidelijk te zien dat het eerste bedrijf Buiting Staalconstructie zich als eerste gaat vestigen. Zoals we via de media hebben vernomen, gaat ook het Almelose bedrijf Obimex richting het XL park. De CDA fractie heeft de volgende vragen:

· kan de wethouder aangeven hoe de belangstelling is voor vestiging op het bedrijvenpark?

· kan de wethouder ook aangeven hoe het zit met de interesse voor vestiging op de Almelose bedrijfsterreinen?

· het lijkt erop dat bouwgigant Hornbach (volgens de media goed voor 150 arbeidsplaatsen niet naar Enschede gaat. Ziet de wethouder mogelijkheden dit bedrijf naar Almelo te halen wellicht op het XL park of op een andere zichtlocatie? Zijn er al contacten met Hornbach geweest?

de Rietmavo

De buurt ergert zich aan de uitstraling van het pand ‘de Rietmavo’, waar de laatste jaren niets meer aan gedaan is. Beter Wonen, de eigenaar van het pand is op de hoogte gesteld van deze ergernissen.

Gaarne verkrijgen wij van het college een antwoord op de volgende vragen:

Is het college ook op de hoogte van deze ergernissen?
Wat is de stand van zaken omtrent de plannen met de Rietmavo?
Wat is de tijdsplanning van deze plannen?

Archief
Terug naar vorige pagina