Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-09-2008  

VVD: Vraag verkoop wevershuisje

 

Bijna een jaar geleden speelde de problematiek rond het Wevershuisje, dank zij een raadsbreed aangenomen motie is de subsidie gecontinueerd.

Voor een meer structurele oplossing heeft zich in het beging van dit jaar Beter Wonen zich als koper voor het Wevershuisje gemeld.

Beter Wonen kondigde aan met de gemeente in onder handeling te gaan over aankoop van het Wevershuisje, met de garantstelling dat de Stichting weer jarenlang haar activiteiten zou kunnen voortzetten.

De VVD-fractie betreurt dat de afronding van de verkoop van het Wevershuisje zolang op zich laat wachten.

De VVD-fractie heeft de volgende vragen:

1. In welk stadium zijn momenteel de onderhandelingen met Beter Wonen.
2. Kunt U een termijn noemen waarin er duidelijkheid komt voor de Raad over het definitieve plan van de verkoop?
3. Tenslotte is onze fractie benieuwd naar de status van andere gemeentelijke panden, in 2003 is er voor de Raad een lijst gemaakt van alle panden die in gemeentelijk bezit zijn.
Op die lijst stond vermeld , wat de status/bestemming was/ is van zo’n gemeentelijk pand en of het pand evt. voor verkoop beschikbaar is.
Kunt u anno 2008 wederom zo’n lijst samenstellen voor de Raad.

De VVD-fractie

Voor deze Israa Abdullatif

Archief
Terug naar vorige pagina