Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-09-2008  

PvdA: veel vragen voor voorbereidende raad

 
Rondvraag voorbereidende raadsvergadering 23 september 2008

Partij van de Arbeid

Slachtofferhulp Almelo

Het Almelose Bureau Slachtofferhulp is niet meer beschikbaar in het politiebureau als ze geen subsidie meer krijgt. Zo meldde onlangs Radio Almelo. Onze fractie vindt het van groot belang dat slachtoffers van bepaalde misdrijven door een erkend en ervaren bureau worden ondersteund.

De PvdA fractie heeft de volgende vragen.

Klopt het bericht?
Het bedrag dat in 1992 is vastgesteld, is dat anno 2008 nog reëel?
Wat is de visie van de gemeente Almelo met betrekking tot Bureau Slachtofferhulp?

Rembrandtveld

In de Tubantia van 13 september jl. lazen wij het stukje m.b.t. bebouwing van het Rembrandtveld in de wijk Ossenkoppelerhoek. Onze fractie heeft hierover de volgende vragen:

In welk stadium bevinden deze plannen zich?
Is de wethouder bekend met de vele activiteiten die op dit veld plaatsvinden?
Bent u het met ons eens dat bebouwing van (een deel van) het veld gevolgen zal hebben voor de vele activiteiten?
Bent u het met ons eens dat de waarde van dit veld en de activiteiten voor de wijk enorm is en dat er geen vervangende plekken in de wijk te vinden zijn?
Bent u op de hoogte van de gevoelens van de wijkbewoners met betrekking tot dit veld en een mogelijke bebouwing hiervan?

Vluchtelingen

In de Volkskrant van 15 september 2008 stond het artikel “Vluchteling niet altijd overal gelijk”. In genoemd artikel wordt vermeld dat een vluchteling die met behoud van een uitkering wil studeren, dat van de ene gemeente wel, maar van de andere niet mag. De Wet Werk en Bijstand geeft gemeenten de vrijheid te bepalen of zij vluchtelingen toestaan met behoud van uitkering te studeren. In Nederland wonen 30 duizend hoogopgeleide vluchtelingen. Van hen is 29 procent werkloos. Volgens een woordvoerder van de UAF, stichting voor vluchtelingstudenten, vallen vluchtelingen die ver onder hun niveau werken, bijna altijd terug in een uitkering.

Dit alles brengt de PvdA-fractie tot het stellen van de volgende vragen:

Hoe is de situatie in Almelo? Mogen hoogopgeleide vluchtelingen met een uitkering studeren met behoud van hun uitkering?
Heeft het College een overzicht hoeveel hoogopgeleide vluchtelingen met een uitkering er zijn in Almelo? Zo niet, is het College bereid om dit uit te zoeken?
Is het College het met de PvdA eens dat kennis en talenten van hoogopgeleide vluchtelingen, wanneer die niet worden benut een verlies betekenen voor de Nederlandse samenleving?

Brug bij het zwembad

In Tubantia van 13 september staat een artikel met de mededeling dat de brug over het Almelo-Nordhorn kanaal wordt vernieuwd. We weten dat de Vriezebrug en het linkerbruggetje ook te maken hebben of hebben gehad met verwaarlozing, wat hoge kosten met zich meebrengt. De PvdA fractie heeft daar eerder al vragen over gesteld. Naar aanleiding van deze kwestie hebben we de volgende aanvullende vragen:

Hoe is de inspectie van de z.g. kunstwerken geregeld?
Vindt regelmatig onderhoud plaats van kunstwerken om gedwongen vervanging wat veel extra overlast voor gebruikers en veel extra kosten met zich meebrengt te voorkomen?
Hoe gaat u zulke situaties in de toekomst voorkomen?

Archief
Terug naar vorige pagina