Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-11-2013  

Snode plannen VVD/CDA verijdeld


Volgens Nijhuis is de VVD voor het nemen van fundamentele keuzes om juist een gezond financieel toekomstperspectief neer te zetten, maar daar past verhogen van de lasten voor ondernemers en bedrijven dan niet bij.
 

ALMELO – De inkt van de aangenomen begroting 2014 (lees de bloemlezing) is amper twee weken droog of de VVD en coalitiepartner CDA poogden dinsdag jl. het weerstandsvermogen van de gemeente met een extra storting van 2 miljoen euro op te krikken. Dat zou betekenen dat 2 miljoen euro zou worden onttrokken aan bestaand beleid en er opnieuw extra fors zou moeten worden bezuinigd.

Scheidend raadslid Jan Veenstra (Christen Unie) was daar fel tegen en daagde VVD en CDA uit om van dit snode plan een verkiezingsitem te maken. Ook de PvdA, toch al geplaagd door interne strubbelingen, zag een dergelijke strijd niet zitten en blokkeerde de beide coalitiepartners in hun voornemen. ‘Dat komt neer op het kapot bezuinigen van de stad’, riep vertrekkend PvdA-fractieleider Luc Schuur.
VVD-woordvoerder Herman Nijhuis probeerde het vervolgens nog eens opnieuw en riep dat de Liberalen voor het nemen van fundamentele keuzes zijn om juist een gezond financieel toekomstperspectief neer te zetten. Hij vertelde er tegelijkertijd bij dat de VVD absoluut niet kan leven met het ‘inzetten’ van de onbenutte belastingcapaciteit. Daarmee werd bedoeld dat het bedrijfsleven een eventuele verhoging van gemeentelijke heffingen nog wel zou kunnen dragen, maar dat de burger met een modaal/min inkomen feitelijk al aan de bovengrens zit en dat laatste, het verhogen van de lasten voor de burgers en verenigingen, zou nu net het voorstel van de VVD en het CDA tot gevolg hebben.

Ook wethouder van Financiën Jan van Marle zag die ‘bui’ al hangen en herinnerde de raad er aan dat er ook al structureel 3 miljoen euro moet worden omgebogen. Bovendien wilde de CDA’er van huis uit, eerst de al aangekondigde kerntakendiscussie afwachten om te bezien welke plussen en minnen daar uit komen. Bovendien meldde hij dat hij toch wel eerst inzicht wilde hebben waar die storting van 2 miljoen uit gehaald zou moeten worden.
De ‘korte’ klap van VVD en CDA mislukte dus, omdat een overgrote meerderheid van de gemeenteraad ook eerst alle plussen en minnen wil zien van te nemen maatregelen.

Archief
Terug naar vorige pagina