Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-11-2013  

ALA verjongt en behoudt ervaring

 

 Definitieve kandidatenlijst 2014:

1. Gijs Stork - wijk: Hofkamp Bolkshoek/Paradijs
Ervaring: Gemeenteraadslid/Fractievoorzitter, Internationale commerciële functies, Bankmanager Belangstelling voor, kennis van: Financieel-economische, Grondpolitiek, Bouw, Stadsontwikkeling

2. Gerrit Stam
- wijk: Haghoek Rosarium/Centrum
Ervaring: MKB ondernemer, ICT deskundige, Kwaliteitszorgmanager, Bestuurslid computer vereniging Belangstelling voor, kennis van: Economie, Ruimtelijke ordening, Verkeer, ICT, MKB, Stadsontwikkeling

3. Marike van Doorn
- wijk: Boomsplaats
Ervaring: Gemeenteraadslid, Verpleegkundige, Bedrijfsleider MKB onderneming
Belangstelling voor, kennis van: Onderwijs, Zorg & Welzijn, Cultuur, Agrarische & Ruimtelijke ontwikkeling

4. Gert-Jan Bennink
- wijk: Centrum Zuid
Ervaring: ROC Docent, Lid geschillencommissie wonen, Projectinrichting
Belangstelling voor, kennis van: Detailhandel, Sociaal beleid, Financiën, Economie/ondersteuning startende ondernemers

5. Johan Boonstra - wijk: Aadorp
Ervaring: Voorzitter dorpsbelang in Aadorp, IT specialist zorgverzekeraar, Informatie analist, zorgverzekeraar, Lucht-macht officier.
Belangstelling voor, kennis van: nieuwe domein van Zorg & Welzijn, Woningbouw, Verkeer, Ontwikkeling buitengebied Almelo

6. Wim van Druten
- wijk: Nijrees
Ervaring: P & O, Zelfstandig ondernemer, vicevoorzitter Almelo Sociaal.
Belangstelling voor, kennis van: Sociaal Maatschappelijk beleid, Bedrijfs-Economische zaken

7. Jan van de Groep
- wijk: Windmolenbroek
Ervaring: Gemeenteraadslid, Raadsvolger, Functies in de gezondheidszorg, Brandpreventie en –bestrijding.
Belangstelling in, kennis van: Ouderenbeleid, Veiligheid, Volkshuisvesting, Intergemeenschappelijke projecten.

8. Marel Jaarsma (18)
Ervaring: Studie HAVO economie, Studie HBO diergeneeskunde.
Belangstelling voor, kennis van: Dier & Natuur, Milieu.

9.Marion Stam-Maassen v.d. Brink - wijk: Rosarium/Centrum
Ervaring: Zelfstandig ondernemer, Bankwezen, Verzekering
Belangstelling voor, kennis van: Sociaal beleid/WMO, Onderwijs, Cultuur & Kunst

10. Tjamme Kamst
- wijk: Windmolenbroek
Ervaring: Beveiligingsdeskundige, Bestuurslid Klein dierenvereniging.
Belangstelling voor, kennis van: Sociaal en WMO beleid, Sport & Recreatie, Verkeer & Veiligheid.

11. Joop Arends - wijk: Centrum
Ervaring: Gemeenteraadslid, Bestuur huurdersorganisatie, Vakbond en culturele organisaties.
Belangstelling voor, kennis van: Volkshuisvesting, Verkeer, Sport & Recreatie.

12. Ingeborg van Toledo - wijk: Groeneveld
Ervaring: Managementfuncties en reorganisaties.
Belangstelling voor, kennis van: Onderwijs, Cultuur & Kunst.

13. Eddie Schoneveld - wijk: Schelfhorst
Ervaring: Bestuurslid Kerkenraad(penningmeester), Bestuurslid Almelose Ruiterdagen(secretaris), Bestuurslid Baptistenvereniging, Uitvaartleider.
Belangstelling voor, kennis van: Verkeer, transport & logistiek, hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance), bestuurlijk functioneren.

14. Han Kuipers
- wijk: Windmolenbroek
Ervaring: Ondernemer/eigenaar Re-integratie en Jobcoach organisatie, Human Resource Manager, OR Voorzitter, vicevoorzitter Raad van Commissarissen.
Belangstelling voor, kennis van: Werkgelegenheid en ondernemend Almelo, Volkshuisvesting.

15. Hans Verkley
- wijk: Windmolenbroek
Ervaring: Docent internationale economie, Ondernemer Financieel Adviesbureau.
Belangstelling voor, kennis van: Gemeente financiën, Economie, Onderwijs, Re-integratie.

16. Marit Markerink
- wijk: Centrum
Ervaring: Onderwijs, ICT deskundige, Voorzitter Bewonerscommissie, Bestuurslid sportvereniging.
Belangstelling voor, kennis van: Onderwijs, Volkshuisvesting, Sociaal beleid WMO.

17. Ruud Mols
- wijk: Rohof, Centrum
Ervaring: Woningstichting Beter Wonen en vanaf 1997 zelfstandig makelaar, Voorzitter (v/h) Rotery.
Belangstelling voor, kennis van: Wonen, Ruimtelijke ontwikkeling.

18. Marc Geerdink
- wijk: Haghoek, Centrum
Ervaring: Gemeenteraadslid, Horecaondernemer, Bedrijfsleider MKB.
Belangstelling voor, kennis van: Ruimtelijke Ordening, MKB ondernemen, werkgelegenheidsbevordering.

19. Antoinette Oomen
- wijk: Rosarium Ervaring: zelfstandig ondernemer.
Belangstelling voor, kennis van: Sociaal beleid, WMO.

20. Henk Huisman
- wijk: Centrum Zuid
Ervaring: Lid ouderraad Windhoekschool, Bestuurder Begrafenisvereniging (penningmeester, secretaris, voorzitter), zelfstandig ondernemer horeca.
Belangstelling voor, kennis van: Bestuurlijke zaken, Ondernemen MKB, werkgelegenheids bevordering.

Archief
Terug naar vorige pagina