Politiek nieuws


Plaatsing  
 
18-11-2013  

ALA wil duidelijkheid over toekomst Hagenpark

 

ALA

Vraag van ALA voor vragenhalfuur raad 19 november 2013
Betreft Hagenpark

Er is een ontwerpbestemmingsplan voor het mogelijk maken van de bouw van het Natuurhus,inclusief horeca faciliteit, in het Hagenpark
Dit ontwerp heeft tot 6 augustus ter inzage gelegen.
Bovendien waren er geruime tijd geleden plannen van de woning stichting St Joseph om een omvangrijk complex woningen/ appartementen te bouwen aan de Krikkestraat en gedeeltelijk op grond van het huidige Hagenpark.
N.a.v bovenstaande zaken de volgende vragen:

 

1. Zijn er bezwaren binnen gekomen tegen het ontwerp bestemmingsplan Natuurhus?
2. Wanneer denkt het college met een voorstel wijziging bestemmingsplan naar de Raad te komen?
3. Is het zo dat de horeca faciliteit geen vergunning krijgt voor sterke drank?
4. Hoe is de stand van zaken mbt de bouwplannen van St .Joseph?Zijn de omwonenden en andere belanghebbenden op de hoogte gesteld van deze plannen? Indien St Joseph haar oude plannen alsnog wil realiseren is er dan ook een wijziging bestemmingsplan nodig?


Fractie Almelo's Liberaal Alternatief (ALA)
Frvz. Gijs Stork
 

Archief
Terug naar vorige pagina