Politiek nieuws


Plaatsing  
 
14-11-2013  

Provincie dwars in bestemming ‘t Tusveld

 

ZWOLLE/ALMELO – De provincie Overijssel blijft dwars liggen betreffende een bestemmingsplanwijziging ’t Tusveld omdat men bang is voor precedentwerking. De bewoners van een aantal recreatiewoningen strijden al jaren voor een permanente woonbestemming en daar wilde het vorige college van B&W feitelijk wel aan meewerken, mede gelet op de kabinetsuitspraak om dergelijke situaties daar waar mogelijk in Nederland te legaliseren. Het kwam er destijds niet van omdat de gemeente tegen ‘de muur van het provinciehuis’ opliep waarbij grote spanningen ontstonden tussen college en gedeputeerde staten.
De bewoners, die wel mogen blijven wonen zo lang men wil, maar dit ‘recht’ niet kunnen overdragen aan erfgenamen of koper’, gaven het echter niet op en drongen aan bij het huidige college van B&W om de poging te hervatten. Opnieuw stapte de gemeente dus naar Zwolle, met een negatief resultaat vanwege mogelijk precedent voor andere situaties in de provincie. In de voorziene actualisering van het vigerende bestemmingsplan blijven de woningen dus vooralsnog als recreatiewoning aangeduid. Toch geven de bewoners het desondanks niet op. Volgend jaar wordt daarom gepoogd een tweedaags ‘werkatelier’ te organiseren waarin met alle betrokkenen wordt gesproken over een nieuwe gebiedsvisie voor ’t Tusveld.
Toch vreemd dat een ex- wethouder van de gemeente Borne nog voor de grenscorrectie van 2002 wel een permanente woonvergunning ‘regelde’ en de provincie toen niet aan bel trok!

B&W besluit: Gebiedsontwikkeling Tusveld
Raadsbrief: Gebiedsontwikkeling Tusveld

Archief
Terug naar vorige pagina