Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-10-2013  

Burger enquête over veiligheid en buurt

 

ALMELO - De 18e enquête van het Burgerpanel ging over veiligheid en de woonomgeving. Aan de enquête namen ruim 1600 van de bijna 3000 burgerpanelleden mee. Zo’n 80 procent is neutraal tot positief over de veiligheid in de buurt en over de inspanning van de gemeente om de veiligheid te vergroten. Ook wil men graag meewerken om de veiligheid te verbeteren indien de politie zichtbaar aanwezig is.
Een derde van de panelleden vindt het een goed idee om meer verantwoordelijkheid bij burgers en maatschappelijk organisaties neer te leggen. Mensen willen vooral bij gemeentelijke plannen betrokken worden in hun naaste omgeving (straat en buurt). Ze willen dan het liefst meedenken over de ontwikkeling van plannen en het minst genoemd wordt de medewerking aan de uitvoering van plannen. Onderwerpen waar mensen vooral aan willen meehelpen en meedenken is de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid in de buurt.
Lees de enquête.

Archief
Terug naar vorige pagina