Politiek nieuws


Plaatsing  
 
18-09-2008  

PvdA wil uitsluitsel over Hagenpark

 

Aan: College B en W, per email
Van: fractie PvdA

Betreft: Hagenpark

Almelo, 17 september 2008

Geacht College,

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft kennisgenomen van het gegeven dat een bedrag van 500.000,– euro, bestemd voor een opknapbeurt van het Hagenpark, is overgeheveld naar de plannen die bestaan voor de herinrichting van de Henriëtte Roland Holstlaan.

Ook tijdens vergaderingen van het Wijkplatform Centrum komt de toekomst van het park regelmatig terug op de agenda.

Het is ons bekend dat er door Woningstichting Sint Joseph plannen worden ontwikkeld een nieuwe woonlocatie aan het Hagenpark te realiseren. Wij hebben in 2007 al eens een presentatie gehouden (De kortste weg naar Hof88 in 280 stappen) waarbij we uitgingen van het gegeven dat de ingang van Hof88 verplaatst zal gaan worden naar de kant van het Hagenpark.

Wij leggen u de volgende vragen voor:

Wat zijn de gevolgen voor de opknapbeurt van het Hagenpark nu er geen 500.000 beschikbaar is?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de plannen van Woningstichting St. Joseph?
Wordt in de plannen van Woningstichting St. Joseph rekening gehouden met onze eerder uitgesproken wens om Hof88 (Het Huis van de Amateurkunst) aan de kant van het Hagenpark te ontsluiten?

Hoogachtend, namens de fractie van de PvdA

Peter Elbertse

Archief
Terug naar vorige pagina