Politiek nieuws


Plaatsing  
 
28-08-2013  

B&W besluiten d.d. 27 augustus 2013


Het college van B&W wil niet meewerken aan de bouw van een villa in de Oostelijke groene long (Paradijs/Bolkshoek) via de Rood voor Rood compensatieregeling.
 


B&W besluitenlijst d.d. 27-08-2013
B&W besluit: Afwijzing Rood voor Rood - Bolkshoek
B&W besluit: Instemming Rood voor Rood - Aadorpsweg
B&W besluit: Ontwerpbestemming Thorbeckelaan
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Thorbeckelaan
B&W besluit: besteding vrijval MFA Aadorp
B&W besluit: aanbieding bouwkavels Megahome
Brief: inzake overeenkomst bouwkavels Megahome
B&W besluit: Vaststellen bestemmingsplan Centrum
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Centrum
B&W besluit: beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen
B&W besluit: Antwoord vragen Abdullatif over binnenstad
Brief: Antwoord vragen Abdullatif over binnenstad
B&W besluit: Stand van zaken grondwateronderzoeken
B&W besluit: Toekennen stadspenning aan AKC
B&W besluit: mandaatregeling crisis-org. bevolkingszorg
Bijlage: mandaatregeling crisis-org. bevolkingszorg
B&W besluit: antwoord vragen Abdullatif - hergebruik stadhuis
Brief: antwoord vragen Abdullatif - hergebruik stadhuis
B&W besluit: Nee op aanbod aankoop-bod gronden noordflank
B&W besluit: Herfinanciering lening en lagere rente
B&W besluit: antwoord Hammink inzake stadsstrand
Brief: antwoord Hammink inzake stadsstrand
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina