Politiek nieuws


Plaatsing  
 
20-08-2013  

D66 wil info lopende rechtszaken gemeente

 

Aan het college van B&W Almelo
Per mail: t.a.v. B&W: x.xxxxxxxxxxxxxx@almelo.nl

Almelo, 20 augustus 2013

Betreft: Lopende zaken


Geacht college,

Gedurende lange tijd lopen er diverse procedures bij de rechtbanken, onder andere inzake het IISPA en de Ontwikkelingsmaatschappij Almelo (v/d Looy).
Ook is het lekken uit een geheime vergadering aanhangig gemaakt bij het Openbaar Ministerie.
Onder verwijzing naar de actieve informatieplicht van burgemeester en wethouders, zouden wij graag worden geïnformeerd over de stand van zaken.
Ook zouden we graag een overzicht willen hebben van alle zaken die lopen bij rechtbanken, Raad van State en andere geschillencolleges.
Uw antwoord zien we graag binnen een maand tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fred Gerritsen,
namens de D66 fractie

Archief
Terug naar vorige pagina