Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-08-2013  

Het is ook nooit goed!

 

Aan het college van B&W van Almelo

 
Onderwerp: Onverwachte ontruiming bijzondere natuuromgeving.
 
Almelo, 7 augustus 2013.
 
Geacht college,
 
Een aantal buurtgenoten is behoorlijk boos en verontwaardigd over het radicaal schoonmaken begin deze week van sloten langs de Nieuwe Planthofsweg. In de sloten zaten in ieder geval padden en kikkers en misschien salamanders en de bijzondere grote lisdodde. Alles is in een mum van tijd weggevaagd. Een bijzondere plotselinge aantasting van de vrije natuur. Zo wordt dat hier in de buurt althans ervaren. En dat terwijl in de verdere omgeving storende woekerende flora, die tot overlast leidt, zeer slecht wordt bijgehouden.
Een van de boze buurtgenoten heeft foto’s gemaakt die ik bij deze meestuur.
 
Heeft uw college opdracht gegeven tot deze schoonmaak?
 
Zo ja, bent u zich dan bewust geweest van het feit dat u daarmee onder meer padden, kikkers en grote lisdodde hebt verwijderd.
 
Zo ja, kunt u uitleggen waarom?
 
Bent u het met de naaste bewoners achteraf eens dat dit geen handige beslissing is geweest en dat onderhoudsenergie in de naaste omgeving beter was besteed geweest?
 
Hoe bent u in de toekomst van plan met het onderhoud in deze omgeving om te gaan. Mede ook met de toekomstige vestiging van een verpleeghuis in de nabije omgeving?
 
Graag zien we uw antwoord op redelijke termijn tegemoet.
 
Vast hartelijk dank voor uw antwoord.
 
Hoogachtend,
 
 
Namens de fractie Lijst Jan Hammink,
 
Jan Hammink
Planthofsweg 20
7601 PK Almelo

 

Archief
Terug naar vorige pagina