Politiek nieuws


Plaatsing  
 
30-06-2013  

Stork wil uitstel besluit Voorjaarsnota 2013

 

ALMELO – ALA-leidsman Gijs Stork gooit dinsdag tijdens de raadsvergadering de knuppel in het hoenderhok en wil dat de raad de door het college van B&W voorgelegde Voorjaarsnota 2013 alleen ter kennisneming wordt besproken om deze pas begin oktober tot ‘aangepaste’ besluitvorming te laten komen.
Aanleiding voor het voorstel van de raadsnestor is de onzekerheid betreffende de provinciale subsidie van pakweg 9 miljoen euro voor revitalisering van de binnenstad. Die teoegezegde subsidie ligt onder vuur door het door de VVD. D66 en PvdA geamendeerde voorstel om detailhandel in de breedste zin van het woord toe te laten op de zogenoemde ZuidAs, nieuw voetbalstadion en Woonboulevard. Gedeputeerde Staten heeft aangekondigd daar een zienswijze (bezwaar) tegen in te dienen omdat met de Twentse gemeenten een afspraak bestaat juist in te krimpen qua m2 detailhandel en de voorkeur te geven aan de ontwikkeling en revitalisering van de stadscentra.
Stork wil verder het raadsbesluit over de parkeertarieven en uren in de binnenstad opnieuw ter discussie stellen en eerst de kerntakendiscussie afronden voordat de Voorjaarsnota 2013 besluitrijp genoemd kan worden. Deze mag volgens Stork hooguit als ‘richtlijn’ gelden totdat alle effecten duidelijk zijn.
 


Amendement: Uitstel behandeling Voorjaarsnota 2013
Motie: Parkeerbeleid en tarieven
Motie: Betreffende Kerntakendiscussie

Archief
Terug naar vorige pagina