Politiek nieuws


Plaatsing  
 
17-06-2013  

Nieuw stadion? Ja, nee, mits. De raad is radeloos!

 

ALMELO – Met Heracles Almelo bestaat een overeenkomst voor de bouw van een nieuw voetbalstadion met een capaciteit van 15.000 toeschouwers. Alleen de plannenmakers willen die overeenkomst met de gemeente openbreken om meer detailhandel in en om het stadion toe te laten. Die vraagstelling leidt echter tot grote commoties onder belanghebbenden zoals de ondernemers in de binnenstad en die aan de Woonboulevard.
Verder uitbreiding van m2 detailhandel ziet men niet zitten. De gemeente heeft al duizenden m2 winkelverkoopruimte teveel en de vrees bestaat dat een verdere leegloop in het centrum zal ontstaan.
Diverse fracties zullen het voorstel naar verwachting amenderen. Daarmee komen de verschillen van inzicht nog duidelijker naar voren. Dinsdagavond 18 juni het laatste debat over de detailhandelsstructuurvisie en de kansen voor een groter stadion. Kan Heracles haar plannen verwezenlijken en heeft dat nog zin nu de trainersstaf waarschijnlijk opstapt en de beste spelers zijn verkocht?
Lees verder…


Brief van Klankbordgroep Windmolenbroek aan de gemeenteraad over de voorliggende detailhandelsstructuurvisie 2013-2020.
ALA steunt collegevoorstel detailhandelsstructuurvisie
Amendement raadslid J. Hammink - Detailhandelsstructuurvisie punt. 2d
Amendement raadslid J. Hammink - Detailhandelsstructuurvisie punten. 2e en f

Archief
Terug naar vorige pagina