Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-06-2013  

Geen detailhandelsverruiming voor nieuw stadion


Door dit ideaalplaatje van Heracles Almelo kan een streep
 

ALMELO – Er komt geen verruiming voor de detailhandelsmogelijkheden bij de bouw van een nieuw stadion voor Heracles Almelo. Dat valt af te leiden uit de nieuwe detailhandelsstructuurvisie die binnenkort in de gemeenteraad wordt besproken.
Het college van B&W houdt in het voorstel vast aan de eerdere overeenkomst tussen Heracles Almelo en de gemeente en biedt niet de alsnog gewenste verruiming.
Eerder was al overeengekopen dat de zittende supermarkt mag uitbreiden tot 1.750 m2 en dat er 10.000 m2 sportgerelateerde detailhandel mag worden gevestigd.
Met het voorstel kiest het college van B&W onomwonden voor de binnenstad als detailhandelsfunctie. Ook wordt het aantal supermarkten in de periferie niet verder uitgebreid en desnoods op termijn teruggebracht, zo valt af te leiden uit het gemeentelijk persbericht. De tailhandelsstructuurvisie komt op maandag 12 juni voor het eerst in de gemeenteraad en op maandag 18 juni wordt een definitief besluit genomen.
De gemeente staat geen publiek toe tijdens de behandeling. Alleen belanghebbenden kunnen zich bij de gemeente aanmelden om de beide raadsvergaderingen bij te wonen. Het besluit roept de vraag op of dat grondwettelijk is?


Persbericht gemeente Almelo - detailhandelsstructuurvisie

Archief
Terug naar vorige pagina