Politiek nieuws


Plaatsing  
 
14-09-2008  

VVD: Rapid Transport System of de Postkoets?

 

Deze week (week 37) worden op de Geleraaf een aantal voorstanders en één tegenstander van het Rapid Transport System geïnterviewd. Twee jonge mensen zien het helemaal zitten en het raadslid Stork kiest voor de conservatieve benadering en is tegen. Hij vindt Almelo te klein voor dit soort moderne ontwikkelingen en het liefste zou hij een postkoets laten rijden vanaf de Woonboulevard naar de binnenstad.

Met nadruk zegt hij dat er voor verdere ontwikkeling geen geld is, maar dat de Raad opnieuw een budget beschikbaar zou kunnen stellen is kennelijk nog niet bij hem opgekomen.

De VVD heeft bij monde van Henk Sijgers al diverse malen een lans gebroken voor dit futuristische systeem en wel met de volgende motivatie:

1. het Rapid Transport Systeem zal de Woonboulevard, de ISPA, het Polmanstadion en het Twenteborg ziekenhuis op een snelle en betrouwbare manier met de binnenstad verbinden;
2. het Rapid Transport Systeem lost veel parkeer- en andere verkeersproblemen in de binnenstad op;
3. het Rapid Transport System zet Almelo op de kaart als een gemeente die op het gebied van vervoer ver in de toekomst wil kijken, net als met het verdiepte spoor;
4. voor het toerisme is een dergelijk systeem, vooral in de aanvang, een trekker van jewelste.

De VVD fractie is een groot voorstander van de doorontwikkeling van dit initiatief, stelt daar graag het benodigde krediet voor beschikbaar en wil als oppositiepartij wethouder Anthon Sjoers in deze ontwikkeling van harte ondersteunen en complimenteren met dit initiatief.

Voor verdere informatie:
VVD fractie: Henk Sijgers       hasijgers@home.nl       mobiel: 06-51615290

Archief
Terug naar vorige pagina