Politiek nieuws


Plaatsing  
 
12-09-2008  

PvdA wil meer aandacht Nieuwstraat

 

PvdA Motie: Nieuwstraat-Bellavistastraat en omgeving
De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 9 september 2008.

Constateert

Dat het winkelaanbod in de Nieuwstraat een bijzonder karakter draagt:

het is op wijkniveau in oppervlakte het tweede winkelgebied,

de winkels liggen nogal verspreid waardoor duidelijke samenhang ontbreekt,

het aanbod van speciaalzaken op het gebied van producten gekoppeld aan de cultuur van allochtonen is opmerkelijk;

dat er geen duidelijke visie is hoe het bijzondere karakter van deze straat kan worden versterkt en dat hetzelfde kan worden geconstateerd waar het gaat om de Bellavistastraat en omgeving.

Overweegt

Om de omstandigheden voor het betreffende gebied te verbeteren.

Besluit

Het college van B&W op te dragen een betere visie te ontwikkelen met betrekking tot het versterken van het betreffende gebied. Daarbij moet onder meer worden gedacht aan nog meer verscheidenheid, meer uitstraling en derhalve tevens het creëren van betere omstandigheden voor de detailhandel in dit gebied.

En gaat over tot de orde van de dag.

De motie kwam nog niet in stemming omdat de Nota Detailhandelsvisie werd aangehouden voor behandeling.

Archief
Terug naar vorige pagina