Politiek nieuws


Plaatsing  
 
23-03-2013  

Gemeente Almelo verliest ontslagprocedure archivaris

 

ALMELO – De gemeente Almelo mag archivaris B. niet ontslaan. De bestuursrechter in Almelo zette een dikke streep door het ontslag omdat een vermeende ‘doodsbedreiging´ richting zijn meerdere niet als bewezen wordt beschouwd. De bestuursrechter wijst in de uitspraak op tegenstrijdige verklaringen van collega´s van de archivaris. Ook heeft de gemeente eveneens verzuimd te onderzoeken waarom archivaris B. niet op goede voet stond met een van zijn collega´s.
Het vermeende teveelgebruik van internet voor privédoeleinden acht de bestuursrechter evenmin ontslagwaardig. Wel achtte de bestuursrechter dit reprimandewaardig. De gemeente had zich tevens de kosten van het onderzoek van recherchebureau Hoffmann kunnen besparen, want ook dat onderzoek toont niet meer feiten aan dan al bekend was op het moment dat archivaris B. daar door een meerdere op 27 oktober 2011 werd onderhouden. De gemeente ontsloeg de archivaris op 17 juli 2012 nadat recherchebureau Hoffmann haar onderzoeksrapport had afgerond.
De gemeente voerde tevens aan dat archivaris B. een in 2001 ontvangen email met erotisch plaatje had doorgemaild aan andere gemeentelijke collega’s (plaatje met ‘platte’ humor – red.).

Het tekent de verhoudingen in het stadhuis waar recherchebureau Hoffmann dus al het emailverkeer van archivaris B. in kaart heeft gebracht, inclusief het emailverkeer met andere ambtenaren van de gemeente. Het roept ook de vraag op hoe dat is vastgelegd en of het emaildossier inmiddels is vernietigd of niet? Ook is interessant te weten of dat dossier ook mogelijk in andere procedures met ambtenaren gebruikt kan worden of zelfs überhaupt gebruikt mag worden?
Voer voor juristen in het arbeidsrecht of de gemeente niet haar boekje te buiten is gegaan. In deze is tevens interessant dat de gemeente eerder deze week een nieuwe functionaris heeft benoemd als ‘waakhond’ van de ‘privacy’ met terugwerkende kracht van 1 januari 2013. De vorige ‘waakhond’ is namelijk niet meer actief in dienst, zo staat in het besluit te lezen.

Vraagtekens kunnen ook gezet worden rondom de publiciteit. Weliswaar zocht B. die - op initiatief van Tc Tubantia - via zijn advocaat in eerste instantie, maar de gemeente onthield zich niet van het nodige commentaar. De gemeente kondigde nog niet zo lang geleden tevens een ‘zero tolerance’ beleid aan, terwijl de gemeente bijvoorbeeld in de ‘gedragscode van ambtenaren’ emailverkeer voor privédoeleinden gematigd toestaat, maar expliciet wel het doen van privébetalingen verbiedt. Het college van B&W is in deze eveneens niet vrij van blaam. Ook een aantal wethouders, en de burgemeester in het bijzonder, gebruiken de mobiele diensttelefoon maar al te graag om hun berichten en meningen de wereld in te twitteren.

De uitspraak van de bestuursrechter in deze ontslagzaak is helder en deels ook gebaseerd op hogere jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep waar de gemeente nog in hoger beroep kan gaan om nog meer gemeenschapsgeld uit te geven.


Uitspraak bestuursrechter inzake ontslag gemeentearchivaris Almelo

Archief
Terug naar vorige pagina