Politiek nieuws


Plaatsing  
 
14-03-2013  

Raadslid doet aangifte tegen eigen gemeente

bijgewerkt om 13.25 uur

Raadslid Gerwin Kamphuis wil aangifte doen tegen de eigen gemeente.
Foto: gemeente Almelo.

Redactioneel commentaar:
Het voornemen van raadslid Gerwin Kamphuis kan wel eens een schot in eigen doel zijn.
Kamphuis heeft kennelijk niet eerst de Gemeentewet nageplozen, want in artikel 15 lid a en lid b staat omschreven dat hij niet als raadsheervan een burger jegens de gemeente waar hij raadslid is mag acteren.
Op de website van LKA staat dat Kamphuis nog op een uitnodiging wacht van de rechercheur die de 'poortaffaire' in portefeuille heeft, maar echt een handtekening zetten onder een aangifte lijkt in deze voor Kamphuis een brug te ver en een schot in eigen doel, hoewel het strafrecht enige ruimte biedt!

Als PR-stunt kan het als een 'politiek succes beschouwd worden, maar het is op het randje'!!!

Reactie: 16-03-2013

''In mijn ogen heeft de gemeentewet hier niets mee te maken, ga ik op eigen titel aangifte doen en treed in die zin niet op als adviseur of belangenbehartiger van Stegehuis. Ik moet dit doen omdat het een plicht is volgens het WvS. De burgemeester rekende het niet tot haar taak aangifte te doen inzake de Poortaffaire, na een verzoek van Stegehuis en zijn advocaat. Wel doet ze aangifte van het lekken van informatie uit een geheime raadsvergadering. Wat zij nalaat in de Poortaffaire, moet ik dus doen als raadslid.

Met vriendelijke groet,

Lijst Kamphuis Almelo
Gerwin Kamphuis

 

ALMELO – Dat raadslid Gerwin Kamphuis niet schroomt om het college en collegae in het harnas te jagen is genoegzaam bekend. Dat hij daarnaast ook de belangen van individuele burgers bevecht eveneens, vooral als de gemeente volgens zijn oordeel in de fout is gegaan. Maar dat een raadslid zijn eigen gemeente in de hoek zet door aangifte te doen wegens valsheid in geschrifte kan uniek worden genoemd in ons nationale bestel van bestuurlijke overheidslagen.
Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘poortaffaire’ aan de Haven NZ waar de eens openbare gang naast antiekhandel Stegehuis door de eigenaar van het naastgelegen pand in bezit werd genomen en feitelijk illegaal werd afgesloten waardoor Stegehuis niet meer op normale wijze de voordeur van zijn bovenwoning kan bereiken.
In de reeds jarenlang durende procedures tussen Stegehuis en de gemeente beriep de gemeente zich op verjaring en zelfs de Provinciale Ombudsman deed een onderzoek. In dat onderzoek verklaarde een ambtenaar dat Stegehuis er feitelijk ingeluisd was door de gemeente en dat de ‘verjaring’ een drogreden was.
Kamphuis was bij deze zitting aanwezig, waarbij achteraf door het college van B&W vraagtekens werden gezet of Kamphuis nu als belangenbehartiger van Stegehuis aanwezig was of als nieuwsgierig toehorend stadsbestuurder.
Toevallig kwam vandaag ook het jaarrapport uit van de Provinciale Ombudsman en ook hierin wordt teruggeblikt over dit voorval. Ook de Provinciale Ombudsman geeft hier in feite geen eensluidend oordeel.
Kamphuis zelf is echter overtuigd dat de gemeente wel heeft gemarchandeerd in de ‘poortaffaire’ en in de procedure een valselijke verklaring heeft geproduceerd en deed vandaag aangifte tegen de gemeente. De ambtelijke ‘klokkenluider’ die 'lekte' bij de Provinciale Ombudsman zit alweer enige tijd werkloos thuis.
Kamphuis heeft zelf een uitvoerige motivatie op de website van LKA (Lijst Kamphuis Almelo) gezet. Daar geeft hij feitelijk aan dat eenieder die kennis heeft van een strafbaar feit op basis van het strafrecht aangifte kan doen. Kamphuis roept in wezen andere collegae op hetzelfde te doen omdat ook zij van e.e.a. op de hoogte kunnen zijn.


Lees ook: 'Is er toch gesjoemeld in de poortaffaire?'

 


Lees jaarverslag Provinciale Ombudsman pag. 7

Archief
Terug naar vorige pagina