Politiek nieuws


Plaatsing  
 
13-03-2013  

B&W besluiten d.d. 12 maart 2013


Uitgelicht:
Het Scheepvaarthuis (foto) werd in 2009 door de gemeente aangekocht om plaats te maken voor nieuwbouw van Dimence op de hoek Haven NZ/Brugstraat. Er werd een plan gepresenteerd en de gebruikers van het Scheepvaarthuis moesten daarop verhuizen.
Uiteindelijk kwam van dit plan niets terecht en gaat Dimence nu nieuw bouwen op de hoek Haven NZ/De Grenzen, de plek waar ooit een Poppodium was gedacht.
Het pand Scheepvaarthuis staat dus al enige tijd nagenoeg leeg. Daar komt verandering in, want WMO-hulpmiddelenleverancier Kersten Revalidatietechniek BV gaat de gehele benedenverdieping huren van de gemeente voor de uitgifte van hulpmiddelen aan WMO-cliƫnten. Kersten heeft zich bovendien gevestigd aan de Lelyweg waar zich een reparatie- en onderhoudsinrichting bevindt. In totaal biedt Kersten straks aan 20 mensen werk, waarvan een flink deel uit de sociale kaartenbak van de gemeente.
 


B&W besluitenlijst d.d. 12 maart 2013
B&W besluit: Vaststellen bestemmingsplan Sluitersveld
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Sluitersveld
B&W besluit: Infoprogramma hoogfrequent spoor
Raadsbrief: Infoprogramma hoogfrequent spoor
B&W besluit: Ontwerpbestemming Bruglaan 19a Aadorp
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Bruglaan 19a Aadorp
B&W besluit: Integrale overeenkomst AED Platform
B&W besluit: Tekenen contract WMO hulpmiddelen
B&W besluit: Overstortleiding O. Rijksweg N36
B&W besluit: Antwoord op vragen LA
Antwoordbrief: op vragen van LA
B&W besluit: inzake structuurvisie Borne
Brief aan Borne: inzake reikwijdte Structuurvisie
B&W besluit: Overhevelen budgetten 2012 naar 2013
B&W besluit: Aanbesteding energielevering 2015-2018

Archief
Terug naar vorige pagina