Politiek nieuws


Plaatsing  
 
10-03-2013  

Raadslid Hümmels kritisch over geheime meeting

 

Almelo, 10 maart 2013

Bij deze een aantal vragen van Leefbaar Almelo voor de raad van aanstaande dinsdag
1. Vergaderen in beslotenheid en met geheimhouding: Graag wil ik van college en raad weten in hoeverre zij van mening zijn dat vergaderen in beslotenheid een correct onderdeel is van de raadsvergadercyclus.
LA is van mening dat het met name het onafhankelijk functioneren van de raad belemmert, en ook de volksvertegenwoordigende rol er niet eenvoudiger op wordt op deze manier is er voor een grotere betrokkenheid niet juist van groot belang zoveel mogelijk alle onderwerpen openbaar te behandelen en daarmee de betrouwbaarheid te verbeteren?

Kan het college aangeven waar het algemeen belang het meest mee gediend is?
Wat is uw opvatting over de rol van maatschappelijke en zakelijke partners mbt de beslotenheid en geheimhouding?
Is het van algemeen belang zakelijke effecten te laten prevaleren boven burgerbelangen en het belang van de stad in het algemeen?
2. Sociale zaken en het juiste vervolg van de vergadering op het werkplein mbt participatie en dergelijke mede gezien de reacties van diverse betrokken burgers hopen we dat alle door de cliënten gestelde vragen alsnog beantwoord kunnen worden aangaande het functioneren van de overheid en al haar betrokken partners mbt de begeleiding en hulp aan burgers.
Ook het werkelijk bieden van perspectief blijkt over het algemeen verre van duidelijk te zijn, wat is de opvatting van het college?
Kunnen er voor de betrokkenheid van de cliënten meer en betere overleggen en eventuele politieke beraden op locatie gerealiseerd worden ism het college en de ambtenaren, en alle patners?
Graag krijgen we een stand van zaken, al weten we dat dit een bijna structureel geagendeerd agendapunt is. Voor LA staat het belang van de burger ook hier voorop, wat is hier de opvatting van college, ambtenaren en raad?

Graag reactie en uitleg bij alle vragen en antwoorden!

Bert Hümmels
Leefbaar Almelo
(per email - red.)


 

Archief
Terug naar vorige pagina