Politiek nieuws


Plaatsing  
 
06-03-2013  

Mondelinge vragen GL over beleid Bieb

 

Fractie GroenLinks Almelo t.b.v. het vragen uurtje
Dinsdag 12 maart 2013

Het geplande symposium in de Openbare Bibliotheek in Almelo over Urenco en een tentoonstelling over de grootste demonstratie die ooit in Almelo werd gehouden, op 4 maart 1978, is niet doorgegaan. Reden die de bibliotheek opgeeft voor afgelasting op het laatste moment is een sponsor-contract met Urenco, waarin "het niet past dat de bibliotheek ruimte geeft aan eenzijdige anti-Urenco activiteiten." De fractie van GroenLinks Almelo was betrokken bij het organiseren deze activiteit. GroenLinks is nogal verbaast over dit hele gebeuren. Bij de opening na de verbouwing die door Urenco werd gesponsord in april 2011, werd nog trots gezegd: 'bibliotheken zijn een feest voor de geest en die van Almelo nog wel het meest.'

De GroenLinks fractie heeft hier enkele vragen over aan de wethouder:

1. De wethouder heeft op 13 februari in een interview met TV Oost gezegd: “dat de openbare bibliotheek de vrijheid van meningsuiting hoog in zijn vaandel zou moeten hebben en daar een podium aan zou moeten bieden”. Is dit ook het college standpunt?
2. Als u dit nog steeds van mening bent waarom heeft het college dit niet
vastgelegd in de subsidie-overeenkomst met de Openbare Bibliotheek Almelo?
3. Hebt u begrip voor het feit dat deze opdracht onder druk kan komen te staan als de Openbare Bibliotheek, wegens bezuinigingen, door de gemeente de markt wordt opgestuurd om via private sponsoring aanvullende financiering te krijgen?
4. Weet de wethouder of de Openbare Bibliotheek zich ook met het oog op andere sponsoren dan Urenco gedwongen heeft gevoeld om bepaalde activiteiten te weigeren. Zo nee, waarom is het bij de andere sponsoren dan niet aan de orde is en bij Urenco wel?
5. Is het de wethouder bekend of ook andere sociaal-culturele instellingen die door Urenco worden gesponsord bepaalde activiteiten weigeren om hun verhouding met de sponsor niet te vertroebelen?
6. Bent u bereid de eventuele nadelige effecten van sponsoring te betrekken bij ”Het verschil maken”?

Hans Buitenweg
Fractievoorzitter

Archief
Terug naar vorige pagina