Politiek nieuws


Plaatsing  
 
06-03-2013  

B&W besluiten d.d. 5 maart 2013 (STADION)


Uitgelicht:
Duistere wolken overschaduwen de plannen voor een Outlet Store in Almelo Nouveau en uitbreiding van detailhandel in een nieuw voetbalstadion voor Heracles Almelo.
Volgens het rapport van onderzoeker Droogh Trommelen & Partners (DTNP) zijn die plannen uiterst discutabel en zal zeker verdringing van omzet ten koste van de binnenstad tot gevolg hebben. DTNP waarschuwt in wezen voor grootschalige ontwikkelingen in de detailhandel op goedkope perifere locaties waardoor ontwikkeling (lees revitalisering) in het duurdere stadshart niet meer te realiseren zijn.
Een Outlet Store in het te ontwikkelen Almelo Nouveau zou zelfs desastreus zijn voor de binnenstad. Voor een nieuw stadion zijn er hooguit mogelijkheden als wijkwinkelcentrum (Windmolenbroek) en mogelijkheden voor bouwmarkten mits verplaatsing aan de orde is.
Lees het rapport hiernaast >>

Commentaar:
Te groots en te megalomaan zijn de detailhandelsideeƫn van de plannenmakers van Almelo Nouveau en het voetbalstadion voor Heracles volgens het onderzoeksrapport. Wat door de gezamenlijke middenstand in het centrum en vertegenwoordigers van brancheorganisaties dus al werd aangekaart, blijkt volgens het rapport DTNP zo te zijn.
In dat licht moet ook het uit de hoed getoverde plan van Urban Interest voor winkelcentrum De Gors (Windmolenbroek) gezien worden. De ontwikkelaar kent de markt als geen ander en ziet zijn posities in de binnenstad bedreigd maar zag ook dat er enigszins nog ruimte was voor een wijkwinkelcentrum voor het Windmolenbroek.
Het plotseling gelanceerde plan voor vernieuwing en uitbreiding van De Gors is dus kennelijk bedoeld om een vinger tussen de deur te krijgen.
Heracles-voorzitter Smit toonde zich positief tijdens een businessmeeting, maar het is de vraag of hij alle voorwaarden kent die het college stelt bij een verruimde invulling van het stadion.
Een streep door Outlet in Almelo Nouveau en vasthouden aan het eerdere bereikte akkoord t.a.v. een nieuw voetbalstadion, lijkt dus voor de gemeenteraad de enige uitweg in dit door stenen-stapelaars gecreƫerde probleem.
 


B&W besluitenlijst d.d. 5 maart 2013
B&W besluit: Ontwerpbestemming Groene long West
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Groene long West
B&W besluit: Actualisatie inzake grondexploitatie
B&W besluit: Advies detailhandel stadion en A. Nouveau
Raadsvoorstel: Advies detailhandel stadion en A. Nouveau
DTNP notitie - Detailhandel Stadion en A. Nouveau
B&W besluit: Visie transformatie Jeugdzorg Twente
B&W besluit: Inhaalslag kolkenonderhoud
B&W besluit: PVA-vragen over hondenpoepbuizen
Antwoordbrief: inzake vragen over hondenpoepbuizen
B&W besluit: Aanpassing archeologische waardenkaart
B&W besluit: Verhaalprocedure bouwschade IISPA
Raadsbrief: Verhaalprocedure bouwschade IISPA
B&W besluit: Aanpassen CAR hofdstuk 25
B&W besluit: Monitor personele bezuiniging
Raadsbrief: Monitor personele bezuiniging
B&W besluit: Wijzigen selectieprocedure functiemanager

Archief
Terug naar vorige pagina