Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-03-2013  

Vragen van Gijs (ALA) aan Gerrit (VVD)

 

Almelo, 5 maart 2013

Aan het college van B&W gemeente Almelo

Geacht College,

In de Twentsche Courant Tubantia dd 4 maart 2013 stond een verslag van de uitspraken die wethouder van Woudenbergh gedaan heeft tijdens het politiek café van de VVD zaterdag 2 maart jl.
Naar aanleiding van de uitspraken heeft de fractie van ALA enkele vragen.

Is het verwoorde conform het standpunt van het college?
Wil het college een”denktank” die zich zal bezig houden met herverkaveling leegstand.?Wat is het verkavelingsfonds? Welke middelen zijn hiervoor beschikbaar? Waarom weet de Raad hier niets van?
Waaraan wordt gedacht als winkels aan de rand van het centrum moeten verplaatsen naar de binnenstad?
Gesteld wordt dat we naar een kleiner winkelgebied moeten. Wat ALA betreft akkoord maar dit is niet overeenkomstig de plannen voor de binnenstad, zoals het college gepresenteerd heeft. Kunt u dit uitleggen?
Weer een nieuw plan Welke consequenties heeft dit? Wat vindt de provincie hiervan?
Heeft U een adviesbureau ingeschakeld?
De wethouder noemde 19 maart als datum van behandeling van de detailhandelsvisie. Heeft het college de detailhandelsvisie klaar?

Graag zouden wij op zeer korte termijn antwoord hebben op onze vragen.
De uitspraken hebben weer de nodige onrust bij alle betrokkenen teweeg gebracht.
Bovendien hebben wij er bezwaar tegen dat dit soort zaken,voordat de raad hiervan op de hoogte is, in een openbare bijeenkomst naar voren gebracht wordt. Het college heeft een actieve informatie plicht richting raad.

Namens ALA fractie

Gijs Stork

Fractie voorzitter

Archief
Terug naar vorige pagina