Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-03-2013  

Raad vergadert ‘stiekem´ over voortgang stadhuis

 

ALMELO – Het Almelose college van B&W zit dik in de problemen met het ophouden van de gemeentelijke ‘financiële broek’. Feitelijk al lang publiekelijk maar in het college en de coalitie wil men daar nog niet ronduit voor uitkomen. Werd in december de onder curatele stelling nog nipt voorkomen door een dividend-meevaller van Cogas. Duidelijk werd toen wel dat de verhoudingen met het provinciaal bestuur niet juichend waren. Ook de accountant deed nog een duit in het zakje om meer verlies af te laten boeken dan het college feitelijk van plan was. Om dus een sluitende begroting op te stellen, was enige druk van buiten noodzakelijk.
De volgende tegenslagen zitten er al weer aan te komen. Het kabinet Rutte/Samson heeft aangekondigd dat het in 2014 het gemeentefonds zo’n 200 miljoen euro minder toebedeeld. Ruw berekend is dat 11 euro per inwoner en dat voor Almelo maal 72.000. Kortom een slordige 8 euroton. Dan de rechtsgang met van der Looy. Vorige week deed de Rechtbank Roermond geen uitspraak over de vordering van dik één miljoen euro die het college denkt tegoed te hebben. De Rechtbank wil meer getuigen horen van beide zijden en dat betekend dat enkele Almelose ambtenaren twee vingers in de lucht moeten steken dat zij de waarheid vertellen.
Het innen van dat miljoen lijkt dus wat verder af dan tot nu de raad werd voorgehouden.

Het college zou vorige week besluiten welk raadsvoorstel inzake de gunning van de bouw van een nieuw stadhuis men de raad zou voorhouden. Maar dat voorstel is er dus nog niet en het onderwerp werd van de agenda raadsvergadering van 19 maart a.s. gehaald.
Wat nu wel geschied en wel vanavond, is een raadsvergadering in beslotenheid, waarbij de ‘monden van de raadsleden’ op voorhand worden verzegeld.

Raadslid Fred Gerritsen twitterde het vandaag rond en compaan Huub Isendoorn schreef gauw een artikel dat getuigd van voortschrijdend inzicht op de site van D66. Nu kan nog e.e.a. gesuggereerd worden, want na vanavond mag men niets meer zeggen op straffe van een onderzoek door de rijksrecherche. Tenzij de raad na dit stiekem-debat besluit, dat de geheimhouding onmiddellijk wordt opgeheven.
Bij een coalitiesterkte van 19 zetels is daar maar één VVD’er en één PvdA’er voor nodig als tenminste de oppositie voor het eerst de rijen weet te sluiten !

'Raadslid ben je namelijk niet voor je zelf, maar voor de burger !

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina