Politiek nieuws


Plaatsing  
 
09-09-2008  

VVD-toekomstvisie Detailhandel 2008-2015

 

Dat betekent dat er op zeer korte termijn behoefte bestaat aan een ruimtelijke structuurvisie, waarin aangegeven wordt hoe en hoeveel uitbreiding wij willen realiseren, welke gevolgen dat zal hebben voor aantallen Parkeer mogelijkheden en hoe u een optimale bereikbaarheid per fiets-auto en openbaar vervoer denkt te realiseren. Dat maakt het voor ondernemers helder waar en hoe men moet investeren. En voorkomt noodkreten van onroerendgoedexploitanten zoals maandag in de pers!
Op welke termijn kunnen wij deze informatie verwachten?
Nadrukkelijk wordt meermalen aangegeven dat een aantrekkelijke Binnenstad een aanbod moet hebben met voldoende variatie tussen trekkers en speciaalzaken.
Als gemeentelijke overheid dienen wij er dan zorg voor te dragen dat er goede en haalbare vestigingsmogelijkheden voor dit genre bedrijven zijn. Welke mogelijkheden heeft u om gevestigde bedrijven, die in de knel dreigen te komen door de binnenstadsplannen, te ondersteunen b.v. bij verplaatsing van het bedrijf?
Om diversiteit in het aanbod te bevorderen zou er een mogelijkheid gevonden moeten worden om b.v. afgestudeerden van het MBO -op basis van een goedgekeurd ondernemingsplan- een goede startlocatie aan te kunnen bieden. Daarbij zou te denken zijn aan een soort bedrijfsverzamelgebouw, waarin een aantal starters tegen acceptabele huurprijzen op tijdelijke basis zich zouden kunnen vestigen.
Ook zou gedacht kunnen worden aan een soort overdekte markthal, waar een gevarieerd aantal ondernemers kleine ruimtes kunnen huren vanaf b.v. 10m2, waardoor een aantrekkelijk gevarieerd aanbod kan worden bereikt.
De VVD fractie heeft hier al dikwijls een lans voor gebroken. Wij horen graag een duidelijke uitspraak dat u deze suggestie bespreekbaar maakt bij de ontwikkelcombinatie voor het Binnenstadsplan. U zou hiervoor zelfs een bepaalde bijdrage uit de algemene middelen voor beschikbaar kunnen stellen.

Grote zorg echter hebben wij over de gemakkelijke wijze waarop u in het Plan van Aanpak schrijft over het realiseren van PDV branches en GDV op perifere locaties.
Voor de VVD is een goede balans tussen Binnenstad en perifere vestigingen een voorwaarde om beide sectoren goede ontwikkelingskansen te bieden.Ook versterking van de enigszins gedateerde Woonboulevard, in combinatie met uitbreiding van het aanbod in het gebied Stadionlaan verdienen naar onze mening voorkeur, boven het snel en eenvoudig realiseren van nieuwe locaties.

Onze fractie vangt signalen op dat het onderzoek naar de mogelijkheid van een vorm van belasting/aanslag om het Free Riders probleem in de binnenstad te tackelen, niet van harte door het volledige College wordt gesteund. Graag U standpunt hierover en een datum waarop resultaten gemeld kunnen worden.

Tenslotte: De VVD fractie wil nog eens zeer nadrukkelijk aandacht vragen voor het overzicht van het bestaande winkelaanbod in Almelo en de indicatie van het haalbare aanbod in de voedings- en genotsmiddelen branche, zoals vermeld in het rapport van DTNP.
Daaruit blijkt duidelijk dat onze stad in redelijke mate overbewinkeld is en dat een duidelijke groei van het inwoneraantal urgent is voor het halen van verantwoorde rendementen.
En voor onze ambitieuze plannen geldt nadrukkelijk: Ga voor kwaliteit, verbetering en versterking van de bestaande aanbod- structuur. En vooral communiceer met alle belanghebbende partijen in de markt. Want een warm kloppend stadscentrum is de basis van alle mooie (Master)Plannen.


Henk A. Sijgers
08-09-2009

Archief
Terug naar vorige pagina