Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-09-2008  

CDA wil bruisende stad

 

Geachte dames, heren,

Bijgaand ter info de vragen van het CDA voor de raad 9/9:

Station en omgeving

Wij willen een bruisende stad met kwaliteit en uitstraling zijn. De entrees (o.a. Henriëtte Roland Holslaan) worden verbeterd. Het station is ook een belangrijke entree en hierover heeft de CDA fractie de volgende vragen:

a) nog steeds staan veel fietsen niet in de daarvoor bestemde vakken. Wordt hier wel voldoende handhavend opgetreden?

b) de stationshal en de gebouwen naast het station staan nog steeds leeg. Kunt u aangeven of hiervoor op korte termijn al een bestemming voor is? Gedacht kan worden aan b.v. een expositieruimte.

c) de tunnel - weliswaar met liften - is kleurloos en weinig uitnodigend . Wie heeft het beheer hierover?

d) kan de tunnel niet worden opgefleurd met behulp van een onderwijsproject dan wel een project met Almelose kunstenaars.?

Buitensportaccommodaties

Op 2 oktober 2007 is door de Raad de Toekomstvisie Buitensportaccommodaties vastgesteld. Een visie welke tot stand is gekomen in overleg met alle betrokken verenigingen.

Naar aanleiding van deze visie zijn uitwerkingsvoorstellen en de hierbij behorende investeringen toegezegd. We zijn nu inmiddels bijna een jaar verder. Mede gehoord opmerkingen van diverse verenigingen de volgende vragen:

1. Wanneer kan de Raad de uitwerkingsvoorstellen tegemoet zien?

2. Heeft er al overleg plaatsgevonden met de betrokken verenigingen en zo ja hoe verloopt dit overleg?

3. Welke eventueel tijdelijke maatregelen denkt u te nemen om de huidige problemen bij ON op te lossen?

Met vriendelijke groet,

Lily Altena

Fractiesecretaris CDA

Archief
Terug naar vorige pagina