Politiek nieuws


Plaatsing  
 
28-11-2012  

Verzwarende taken voor raadsleden

 

ALMELO – Sinds 1 oktober jl. is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet rgt) in werking getreden en dat betekent dat raadsleden van gemeenten sindsdien ook verantwoordelijk zijn voor controle op bewindstaken van het college van B&W. Het toezicht daarop werd voordien gedaan door Rijk en Provincie. Om de toezichtstaak te vergemakkelijken is de website www.waarstaatjegemeente.nl in het leven geroepen zodat raadsleden beter allerlei gemeentelijke gegevens kunnen vinden en deze ook kunnen vergelijken met andere gemeenten.
Woensdagavond werd in het gemeentehuis van Almelo e.e.a. uitgelegd aan raadsleden van gemeenten uit Overijssel en Gelderland.
Tijdens de bijeenkomst werd ook ingegaan op de nieuwe Drank & Horecawet die per 1 januari 2013 in werking treedt. Ook hierin zijn een aantal verzwarende taken voor gemeenteraden vastgelegd. Zo zijn gemeenten verplicht om een verordening te maken voor para-commerciële instellingen als wijkcentra en clubhuizen. Onderdelen die daar in dienen te staan zijn beleidsvelden als openingstijden, alcoholconsumptie en jongeren en andere maatschappelijke gebieden als gezondheidszorg. Bij de vergunningverlening wordt de burgemeester de enig verantwoordelijke persoon, zoals dat ook al het geval is bij openbare orde.
Niet alle raadsleden bleken daar blij mee. Zij zien daardoor beperkingen bij de toezichtstaak op hen afkomen, omdat de burgemeester niet direct politiek aanspreekbaar is en zich bovendien bij juridische procedures stil kan houden omdat de zaak onder de rechter is. Ook bij de toepassing van de wet Bibob werden door enkelen vraagtekens gezet. Moet dat worden toegepast bij alle beleidsvelden voor bedrijven of selectief? Is de integriteit bij ondernemen in de horeca slechter of beter dan in de bouwwereld? ‘Kortom in de toekomst zal het specialisme onder raadsleden moeten toenemen’, was een der conclusies.
Voorzitter Peter Otten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden merkte bij zijn inleiding "in de prachtige raadszaal van architect Oud" al op dat de rol van raadsleden zwaarder wordt, mede gelet op Haagse plannen het aantal raadsleden te verminderen en de ondersteuning in te perken.

Archief
Terug naar vorige pagina