Politiek nieuws


Plaatsing  
 
28-11-2012  

B&W besluiten d.d. 27 november 2012

 


B&W besluitenlijst d.d. 27 november 2012
B&W besluit: Grondprijsbeleid en variabele prijzen 2013
Raadsbrief: Grondprijsbeleid en variabele prijzen 2013
B&W besluit: Toekenning nadeelcompensatie Waagplein
B&W besluit: Intrekken bouwvergunningen Kollenveld
B&W besluit: Verhoging krediet bodemsanering NAVOS
B&W besluit: Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding
B&W besluit: Wijziging regeling veiligheidsregio Twente
Raadsvoorstel: Wijziging regeling veiligheidsregio Twente
B&W besluit: Monitor personele bezetting 01-10-2012
Raadsbrief: Monitor personele bezetting 01-10-2012
B&W besluit: Onderzoek allianties Twence
Raadsbrief: Onderzoek allianties Twence
B&W besluit: Proces afhandeling aangenomen moties
Raadsbrief: Proces afhandeling aangenomen moties
B&W besluit: Ter afdoening door portefeuillehouders
B&W besluit: Overschrijding budget NAXT
B&W besluit: Vaststellen verordening OZB
Raadsvoorstel: Vaststellen verordening OZB
Raadsvoorstel: Vaststellen reclamebelasting 2013
Raadsvoorstel: Vaststellen kwijtscheldingsverordening 2013
B&W besluit: Maatregel Twente Mobiel

Archief
Terug naar vorige pagina