Politiek nieuws


Plaatsing  
 
26-11-2012  

VVD zoekt bemoeials !!!

 

ALMELO – De lokale afdeling van de VVD is op zoek naar nieuwe volksvertegenwoordigers voor de gemeenteraadsverkiezing in 2014, zo blijkt uit de reclamebanner (links) op deze website. Mensen met toekomstvisie en maatschappelijke betrokkenheid en die niet bang zijn het debat aan te gaan genieten de voorkeur, zo staat omschreven.

Dat zouden dus meer mensen als Israa Abdullatif kunnen zijn, is mijn conclusie. Zij heeft dat allemaal, maar is bovendien niet bang om zich onafhankelijk van de fractie op te stellen, zo is in de praktijk gebleken. In de kieswet wordt dat als ‘zonder last of ruggespraak’ omschreven. Daar houdt Israa zich prima aan. Zij stemt in met fractiestandpunten als zij zich daar in kan vinden en stemt onafhankelijk als dat bij uitzondering niet het geval is, ongeacht of een voorstel door een VVD-wethouder wordt verdedigd namens het college van B&W.

Of je dat als bemoeial kunt zien is wat kort door de bocht. De term bemoeial ligt ook wat te dicht tegen betweterigheid aan, maar het is een zegen dat er in de raad nog een politica met deze durf bestaat.

Willen alle Israa’s zich melden aub en dan niet alleen bij de VVD!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina