Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-11-2012  

B&W besluiten d.d. 06 november 2012 (upd)Aanwijstips door redactie:

Iedereen aan het werk! Dat is het motto bij de uitvoering van de sociale dienst. De tekorten zijn zo opgelopen dat elke cent die uitkeringsgerechtigden zelf kunnen verdienen de nieuwe leidraad wordt bij de beoordeling voor het toekennen van een uitkering.
Wie niet wil, wordt gekort en mogelijk wordt zelfs de uitkering gestopt!!!>>>

Na jaren van strijdt met zowel voorheen de gemeente Borne en vervolgens met de gemeente Almelo, mag Kolenbrander Bornerbroek toch uitbreiden onder voorwaarden.>>>

Het Rectorshuis aan de Vriezenveenseweg wordt toch niet verkocht wegens afhaken van de koper. Wat nu moet geschieden met het Rectorshuis is aan de gemeenteraad. B&W waarschuwt wel voor de losten.>>>

In de visies over de huisvesting van het ambtelijk apparaat is te lezen dat het college van B&W blijft gaan voor de bouw van een nieuw stadhuis. In alle rekenvarianten worden de kosten van het Fortezza-debacle en de gemaakte kosten in het eerdere plan van een stadhuis aan de markt doorberekend aan de eigen huisvestingslasten. Of dat t.a.v. het miljoenenverlies in het project Fortezza principieel juist is, moet de gemeenteraad afwegen. De raad moet uiteindelijk ook beslissen over het plan.>>>
 


B&W besluitenlijst d.d. 6 november 2012
B&W besluit: Economische visie Netwerkstad
Raadsvoorstel: Economische visie Netwerkstad
B&W besluit: Ontwerpbestemming Kollenveld/Bornsestr.
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Kollenveld/Bornsestr.
B&W besluit: Haalbaarheid privatiseren zwembad
Raadsbrief: Schoolzwemmen
B&W besluit: Schoolzwemmen
B&W besluit: R.O. uitbreiding Kolenbrander Bornerbroek
Raadsvoorstel: R.O. uitbreiding Kolenbrander Bornerbroek
B&W besluit: Overschrijding krediet binnenstad
Raadsbrief: Overschrijding krediet binnenstad
B&W besluit: Onderhandse aanbesteding VRA
B&W besluit: Comm. standplaats Polmanstadion
B&W besluit: Inzake Rectorshuis Vriezenveenseweg
B&W besluit: Integraal veiligheidsbeleid
B&W besluit: Antwoord op vragen LA
Antwoordbrief: inzake vragen LA
B&W besluit: Visies huisvesting stadhuis
Raadsvoorstel: Visies huisvesting stadhuis
B&W besluit: Errata Begroting 2013
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Plan van aanpak MAU - tekort soc. dienst
Raadsvoorstel: Plan van aanpak MAU - tekort soc. dienst

Archief
Terug naar vorige pagina