Politiek nieuws


Plaatsing  
 
26-10-2012  

Isendoorn: ‘Stop geldverspilling nieuw stadhuis´

 

Almelo, vrijdag 26 oktober 2012

Betreft: begroting 2013

Onderwerp: voorgenomen besluit een stadhuis te bouwen

Beste collega’s,
De (meerjaren)begroting voor 2013 ligt in concept voor ons. Daar worden wij niet vrolijk van.
Uit het feit dat het college er voor het eerst niet in slaagt om de begroting sluitend te maken valt op te maken dat we nu in de kritieke fase terecht komen. Ook het feit dat de risico’s in omvang toenemen wijst daarop. Overigens kijken we er niet van op, de vraag was niet of het zou gebeuren, maar wanneer.
In de onderstaande grafiek is te zien dat voor de vijfde keer op rij de schuld groter is en het inkomen lager. Bij ongewijzigd beleid zal deze trend gewoon doorzetten. De betekenis ervan is dat er steeds minder geld besteed kan worden in de samenleving, de core business van de gemeente.

Op basis van cijfers uit de respectievelijke begrotingen van de gemeente Almelo.

Het college blijft, gesteund door een kleine meerderheid van de raad, halsstarrig doorgaan met geld uitgeven voor de bouw van een nieuw stadhuis. De nieuwe list om de investering over te laten aan een marktpartij zal de samenleving per saldo meer geld kosten. Laten we niet zo naïef zijn te denken dat een externe investeerder het gratis doet. De werkelijkheid is dat deze gedroomde en ongebouwde stadhuizen Almelo inmiddels zo’n 15 mln. euro heeft gekost.

Geld dat Almelo niet heeft.

Doorgaan met de bouw van een stadhuis dat de burgerij niet wil, dat niet nodig is en waarvoor geen geld is, waar volstaan kan worden met verbeteringen c.q. noodzakelijke aanpassingen van het huidige stadhuis, is bizar in deze tijd en niet uit te leggen.

De raad heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid en daar doen we nu een beroep op door steun te vragen voor het volgende amendement:

Amendement stadhuis;
De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen op 6 en 8 november 2012;
Besluit;
a. per direct alle werkzaamheden voor de bouw van een nieuw stadhuis te stoppen;
b. per direct te starten met de noodzakelijke aanpassingen c.q. verbeteringen ten behoeve van de publiekstaken en bedrijfsvoering;
c. de uit dit besluit voortvloeiende wijzigingen in de meerjarenbegroting 2013 door te voeren;
d. de raad bij de voorjaarsnota een besluit en direct uitvoerbaar voorstel te doen;

en gaat over tot de orde van de dag;

Graag ontvangen we op korte termijn een reactie.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Huub Isendoorn,
namens de fractie van D66
 

Archief
Terug naar vorige pagina