Politiek nieuws


Plaatsing  
 
17-10-2012  

B&W besluiten d.d. 16 oktober 2012


Plan: de Bavinckel
 


B&W besluitenlijst d.d. 16 oktober 2012
Herontwikkeling stadhuis
B&W besluit: Bezuiniging doelgroepaccommodaties
Raadsbrief: Bezuiniging doelgroepaccommodaties
B&W besluit: Ontwikkeling Bavinckel (Noorse Broeders)
Raadsbrief: Ontwikkeling Bavinckel (Noorse Broeders)
B&W besluit: Ontwerpbestemming Stobbenhorst
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Stobbenhorst
B&W besluit: Ontw. Beƫindigen huur skybox Heracles
Raadsbrief: Ontw. Beƫindigen huur skybox Heracles
B&W besluit: Aanwijzen standplaatslocatie
B&W besluit: Antwoord aan VVD inzake Informatieborden
Raadsbrief: Antwoord aan VVD inzake Informatieborden
B&W besluit: Vaststellen havenverordening
Raadsvoorstel: Vaststellen havenverordening
B&W besluit: Planschade Planthofsweg
B&W besluit: vragen D66 over bouwleges Rondhuisstraat
Raadsbrief: antw.D66 over bouwleges Rondhuisstraat
B&W besluit: Uitkomst haalbaarheid duurzaam
Raadsbrief: Uitkomst haalbaarheid duurzaam
B&W besluit: salarissen brandweer
B&W besluit: Heroverweging jumelages
Raadsbrief: Heroverweging jumelages
B&W besluit: Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Deelname Life-bijeenkomst
B&W besluit: Aanpassen overeenkomst erfpacht
Raadsbrief: Samenvoegen bedrijfsvoering

Archief
Terug naar vorige pagina