Politiek nieuws


Plaatsing  
 
10-10-2012  

Stork zet budgetoverschrijding binnenstad op scherp

 

Aan het college van B&W gemeente Almelo.

Geacht college,

Betreft: Raadsbrief overschrijding krediet binnenstad.

De gemeenteraad ontving een raadsbrief dd 2 oktober 2012 met als onderwerp Overschrijding krediet binnenstad.
Tijdens de raadsvergadering van 2 oktober en het politiekberaad dd 11 september jl. zijn er vragen gesteld door o.a.de fractie van ALA-AOV over de besteding van, het beschikbare krediet van in totaal 1,2 milj. aan de binnenstad en daarnaast de overschrijding van 300.000 van het krediet. Totaal 1,5 milj.

Wethouder van Woudenbergh deelde mede dat het krediet gebruikt was voor overleg met betrokkenen bij het binnenstadsplan en dat het gelukt was alle partijen weer om tafel te krijgen Over de overschrijding kon hij geen mededelingen doen.
ALA AOV kan niet begrijpen dat overleg zoveel geld kost.
In een later stadium deelde de wethouder mee, dat aan Beter Wonen rente betaald was over de koopsom van de Kloosterhofflat.(45.000 per kwartaal?)

Uw raadsbrief geeft de raad geen enkel inzicht hoe de 1,5 milj. besteed is.
Er gaan geruchten dat er aanzienlijke betalingen gedaan zijn aan de Bouwcombinatie (Dura Vermeer en Volker Wessels) Deze bouwcombinatie heeft toch geen positie in de binnenstad?

Vraag:
Hoeveel is voldaan aan Beter Wonen ?
Zijn er betalingen gedaan aan de Bouwcombinatie? Zo ja hoeveel?
Welke overige betalingen hebben plaatsgevonden?
Wij zouden graag op zeer korte termijn, svp binnen 14 dagen, duidelijkheid krijgen hoe deze gemeenschapsgelden besteed zijn,zodat we dit onderwerp bij de begrotingsbehandeling mee kunnen nemen.

Namens fractie ALA/AOV

Gijs Stork
Fractie voorzitter
 

Archief
Terug naar vorige pagina