Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-10-2012  

PvdA-vragen rondom veiligheid Heracles

 

Vragen aan B&W inzake Rapport auditteam Heracles Almelo

De fractie van de PvdA heeft kennis genomen van het 'audit rapport van Heracles Almelo de nulmeting'. Een externe audit commissie heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid in en rond het stadion van Heracles. De betreffende nulmeting is in augustus 2010 gehouden door het auditteam voetbalvandalisme. Zomer 2012 zijn, voor zover ons bekend, de resultaten gepubliceerd. Het rapport is lezenswaardig. Een aantal conclusies is opmerkelijk en geeft ook aanleiding tot vragen. Een kleine greep uit het rapport leidt tot de volgende opmerkelijkheden:
• De sfeer in en rond het stadion wordt positief beoordeeld.
• De samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, de Betaald Voetbal Organisatie, de gemeente Almelo en de politie wordt als onvoldoende ervaren. Met name de regierol van de gemeente wordt hierin genoemd.
• Er worden vragen gesteld bij de kwaliteit en kwantiteit van de stewards.
• Men vraagt zich zelfs af of de Betaald Voetbal Organisatie wel baas in eigen stadion is.
Er is enige tijd verstreken sinds augustus 2010, het moment van de nulmeting. De fractie van de PvdA vraagt zich n.a.v. het rapport en het bovenstaande het volgende af.
• Is het rapport van de audit bij de gemeente al langer bekend?
• Worden de conclusies gedeeld door het college?
• Zijn er inmiddels maatregelen genomen die in het verlengde liggen van de conclusies van het rapport?

De fractie van de PvdA

Jan Hammink.


Redactie:
Lees ook: 'Voetbalconvenant zonder Bianco Nero'

Archief
Terug naar vorige pagina