Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-10-2012  

CDA zet vraagtekens bij plan Mountainbike-route

 

ALMELO – De CDA-fractie heeft vernomen dat de gemeente bezig is met het ontwerp van een Mountainbike-route en dat baart de christen-democraten kennelijk zoveel zorgen dat het een appèl doet op het college van B&W om vooral overleg te voeren met de mensen in het buitengebied, de gemeenteraad, grondeigenaren et cetera. Ook wil het CDA dat er wordt nagedacht over een schadeloosstelling.
Laat nu het college van B&W net besloten hebben een planschadevergoeding voor een hele rij van bedrijven die omzetderving hebben gehad tijdens de aanleg van het Verdiept Spoor niet te honoreren.


CDA-vragen over plan Mountainbike-route

Archief
Terug naar vorige pagina