Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-10-2012  

PvdA-vragen over zondagsluiting Kinderboerderij


03-10-2012

De Twentse Zorgcentra (DTZ) wordt door de gemeente Almelo gesubsidieerd om het beheer en begeleiding van mensen met een beperking uit te voeren bij de exploitatie van de Kinderboerderij, tegenwoordig Stadsboerderij genoemd.

Door de lagere subsidie wil DTZ de Kinderboerderij op zondag dicht houden i.v.m. de personele kosten die dat met zich meebrengt. Juist op een dag dat ouders met hun kinderen naar de Kinderboerderij kunnen gaan om er te spelen en de dieren te beleven.

Op zich legitiem als het openhouden tot desastreuze financiële gevolgen voor DTZ zou leiden. DTZ doet namelijk haar ‘stinkende´ best om dat beeld op te roepen met de start van een adoptieplan om dieren op de Kinderboerderij te kunnen onderhouden.

Niets is echter minder waar. DTZ maakt miljoenen winst! Nagenoeg de gehele winst van 2011 werd toegevoegd aan het eigen vermogen dat in 2011 steeg van 18,7 miljoen naar 23,4 miljoen euro. In 2010 was de winst zelfs nog hoger blijkt uit het Financieel Jaarrapport 2011. →→→

De principiële vraag is of men van DTZ kan eisen of het geld toelegt op het beheer van de Kinderboerderij, maar men moet zich niet armer voordoen dan men is!

De redactie is voorlopig nog niet van zins ook maar één kip te adopteren!
 

ALMELO - De lagere subsidie aan de Kinderboerderij (Stadsdsboerderij Beeklust) heeft tot gevolg dat de instellingen die de kinderboerderij exploiteren, besloten hebben op zondag te gaan sluiten omdat het de lonen niet meer kan opbrengen met een lagere subsidie. De fractie van de PvdA heeft daar nu vragen over. De Twentse Zorgcentra, die de boerderij exploiteren, zijn gestart met een adoptieplan om dieren te laten adopteren.
Let op vraag 3, alsof voorzieningen op peil kunnen blijven met minder geld!

De vragen:

Naar wij hebben vernomen zijn De Twense Zorgcentra voornemens de openingstijden van Stadsboerderij Beeklust vanaf 1 januari 2013 vooral in de weekenden drastisch te beperken.

Dit lijkt strijdig met wat uw college eind 2011 verklaarde tijdens de behandeling van de begroting 2012. Het college zou in gesprek gaan met de beheerder om met de helft van de subsidie de exploitatie na eind dit jaar te handhaven, anders waren er twee andere gegadigden die de exploitatie over zouden willen nemen.

Als u er niet uit zou komen met de huidige exploitant dan zou u met een nieuw voorstel bij de raad terug komen.

1. Klopt het genoemde voornemen van de huidige exploitant?
2. Bent u met ons van mening dat dit geen wenselijke gang van zaken is?
3. De wens van de raad was destijds dat het voorzieningenniveau op peil zou blijven. Bent u nog steeds bereid aan deze wens van de raad tegemoet te komen?

De Fractie van de PvdA


DTZ Jaarrekening 2011

Archief
Terug naar vorige pagina