Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-10-2012  

PvdA-vragen over lagere subsidie provincie


Het college van B&W wil het kanaal eerst aanleggen tot de vijver bij restaurant Kreta en in een later stadium tot de markt bij Café Nielz. Het geld dat daardoor tijdelijk wordt bespaard, wil B&W investeren in het stationsgebied, maar daar steekt de provincie een stokje voor door de subsidie met 5 miljoen euro te verlagen.
 

ALMELO - De fractie van de PvdA heeft vragen aan het college van B&W over de lagere provinciale subsidie voor de revitallisering van de binnenstad en het verlengen van het kanaal. Het college wilde een deel van de toegezegde subsidie anders gebruiken voor het stationsgebied en het tijdspad van revitalisering aanpassen, omdat het zelf krap bij kas zit. Het gevolg is een lagere subsidie van 5 miljoen euro.

De vragen:

Naar nu lijkt zal de provincie haar bijdrage aan de ontwikkeling van onze binnenstad verminderen. Dat baart zorgen. De fractie van de PvdA wil hierover de volgende vragen stellen.

1. Is de bijgestelde bijdrage van de provincie hiermee definitief?
2. Wat betekent dat voor de planontwikkeling? Dient deze bijgesteld en/of verder gefaseerd te worden?
3. Vervalt nu ook de noodzaak tot cofinanciering van de zijde van de gemeente Almelo, en zo ja, wat betekent dat voor onze begroting voor de binnenstadsontwikkeling?
4. Ziet u nog kans, om, voordat het besluit van provincie definitief valt, het bestuurlijk tij nog te keren, en zo ja, hoe gaat u dat dan aanpakken? Wat heeft u in het voortraject gedaan om de provincie te bewegen haar bijdrage niet te minderen?

De fractie van de PvdA

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina