Politiek nieuws


Plaatsing  
 
25-09-2012  

Oordeel Ombudsman roept meer vragen op (up)


Geachte college, raadsleden,

Per raadsbrief stelt het college voor de Poortaffaire als afgedaan te beschouwen, omdat volgens het rapport ombudsman niet is gebleken dat Stegehuis Antiekhandel onder druk is gezet door de gemeente, tevens zou de ombudsman geen aanbevelingen doen.

Het standpunt van het college lijkt mij wat te kort door de bocht, want de uitspraken van de ambtenaar liegen er niet om, maar het college laat ze volledig buiten beschouwing:
-Stegehuis is er door de gemeente, met de notaris voorop, ernstig ingeluisd,
-Van verjaring kan nooit sprake zijn,
-Hij is van de zaak afgehaald en kreeg andere taken,
Deze uitspaken zijn ons inziens dusdanig ernstig dat de gemeenteraad deze niet naast zich neer kan leggen en dit moet laten uitzoeken.

Graag verneem ik van de fracties hun standpunt in deze om de zaak in de raad te behandelen en een vervolgonderzoek door de rekenkamer te laten doen naar aanleiding van de uitspraken van de ambtenaar.

Met vriendelijke groet,

Lijst Kamphuis Almelo
Gerwin Kamphuis

www.lkalmelo.nl
 

ALMELO – Dat het handelen van de gemeente Almelo niet altijd de schoonheidsprijs verdient, is zo langzamerhand nationaal bekend. Zembla bracht het nodige aan het licht inzake de aanleiding voor de gijzeling in het stadhuis, KPMG bracht een onderzoeksnota uit met 300 aanbevelingen hoe de vergunningverlening beter zou kunnen, de Fortezza-affaire is nog maar net afgesloten en nu de uitspraak van de Provinciale Ombudsman inzake de ‘Poortaffaire’ waarin antiekhandelaar Stegehuis al sinds 2005 in verzeild is geraakt. Ook die uitspraak is niet fraai voor de gemeente Almelo en het dagelijks bestuur. Tussen de regels door is er veel kritiek inzake de ooit illegale afsluiting van het openbare pad tussen de antiekhandel van Stegehuis aan de haven NZ en het naastgelegen restaurant. De gemeente ‘dreigde’ met handhaving maar ging overstag en beschouwde de afsluiting later als zijnde verjaard. Uit het rapport van de Provinciale Ombudsman wordt ook duidelijk dat er intern ook flinke ambtelijke kritiek is over de gang van zaken.
Lees en oordeel zelf.

Poortaffaire Haven NZ wordt een molensteen
Komt er een ontknoping in de Poortaffaire 2
Komt er een ontknoping in de Poortaffaire 1
 

Update: 27-09-2012
Raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) vindt dat met het rapport van de Provinciale Ombudsman de zaak niet is afgedaan en ziet voldoende aanleiding om deze zaak te agenderen voor de gemeenteraad. Hij wil ook een vervolgonderzoek door de Rekenkamer n.a.v. uitspraken van een ambtenaar in deze zaak.

< Lees de email van Kamphuis aan de gemeenteraad

Update: 28-09-2012
Ook raadslid Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) wil het rapport van de Ombudsman bespreken inzake het functioneren van college en ambtelijk apparaat in de ‘Poortaffaire’. Hümmels ziet dat in het belang van het BCI-traject voor verbetering van de ambtelijke aansturing en acht het ook van belang in het kader van vergunningen en handhaving.


Rapport Ombudsman - Poortaffaire

Archief
Terug naar vorige pagina