Politiek nieuws


Plaatsing  
 
18-09-2012  

Zorgen om APV en Drank & Horecawet


Eddie Vanmierlo - schepen (wethouder) van Bocholt (B) - kreeg als politicus al een punthoofd van allerlei regeltjes en bemoeienissen.
 

ALMELO – De fractie van de PvdA spreekt in een brief aan het college van B&W haar zorgen uit over de nieuwe taken die gemeenten krijgen inzake handhaving van taken die tot 31 december a.s. nog onder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (vroeger de Keuringsdienst van Waren) vallen. De fractie werd wakker geschud door een artikel in Binnenlands Bestuur waarin staat dat gemeenten zich nog nauwelijks hebben voorbereid. Gedacht moet worden aan handhaving van bijvoorbeeld het rookverbod in openbare ruimten (en Horeca), het alcoholmatigingsbeleid onder jongeren, oneerlijke concurrentie t.a.v. de reguliere horeca, brandveiligheid, wet op de kansspelen, prostitutie, verdovende middelen, etc. etc.
Daarvoor moet een nieuwe verordening worden gemaakt, die niet conflicterend is met het Bestuursrecht, de vigerende Drank & Horecawet en de gemeentelijke APV terwijl er ook nog invloed is vanuit de diverse bestemmingsplannen waar verboden met regelmaat door B&W worden genegeerd en soms rigide wordt gehandhaafd. Het KPMG-rapport bevatte over het vergunningenbeleid zo’n 300 aanbevelingen, maar dat helpt tot noch toe weinig.

De PvdA wil over de nieuwe taken met het college in debat, hoe dat in Almelo vorm gaat krijgen. Het probleem is dat dit een gemiddeld raadslid en collegelid ver ‘boven het petje’ gaat en wijzigingen in het verleden altijd met hamerslag werden afgedaan.
Nog maar twee jaar geleden werd het verschil tussen horeca en bijvoorbeeld wijk- en clubgebouwen geschrapt in de verordening om regels eenvoudiger te maken. Bovendien werden alle gemeentelijke instellingsgebouwen onder eigen beheer gebracht, waardoor de gemeente de ‘grootste’ horecaondernemer is geworden (en deze instellingen nu wil verpachten). Enkele instellingen hebben ook in de loop der tijd een volledige vergunning gekregen en verkopen sindsdien ook sterke drank. Hoe draai je dat terug?
Kortom de PvdA stipt wel iets aan, maar een cursus over de materie via de Bestuursacademie kost al gauw een kleine 1000,00 euro en dat zou een fractiespecialist wel moeten doen als hij/zij zich een beetje in de materie wil verdiepen om überhaupt mee te kunnen praten.

Archief
Terug naar vorige pagina